Artikel
29 jun '11
29 juni '11
2 min

Leren op de werkplek is in!

Leren om het leren is uit. Leren om de organisatiedoelstellingen te bereiken is in. Leren op een cursus is uit. Leren op de werkplek is in.

Wat is er veranderd?
Er is een mooie nieuwe term gekomen in plaats van de term “Opleiding en Training”. Er wordt nu gesproken over HRD: Human Resource Development. In het verleden werd er aan opleidingen gedaan om de kennis op peil te houden. HRD is er op gericht medewerkers te ontwikkelen om daarmee de organisatiedoelen te bereiken. Opleiden wordt meer een lange termijninvestering. Je wilt over een aantal jaren met je organisatie een bepaald doel bereikt hebben, daar ga je op sturen door in je medewerkers te investeren.

Waarom leren op de werkplek?
Als het doel is medewerkers zoveel mogelijk te laten leren, is het logisch dat je ook gaat kijken hoe mensen tijdens het werk zoveel mogelijk kunnen leren.
Medewerkers kunnen hierdoor bijvoorbeeld in een nieuwe functie groeien door er in de praktijk al mee aan de slag te gaan. Dit leert sneller dan alleen het volgen van een cursus of training.

Is de rol van HRM hiermee ook aan het veranderen?
Vroeger leefde de gedachte dat personeel geld kost en HRM was daardoor een afdeling die geld kostte. Taak van HRM-er was o.a. om die kosten zo laag mogelijk te houden.
Nu hoef je als HRM-er niet meer te denken hoe weinig personeel – en dus de HRM-afdeling – mag kosten, maar hoe jouw werk kan bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Hoe kan leren op de werkplek er uit zien?
Er zijn verschillende voorbeelden te noemen.
• Intervisie
• Kennis delen
• Je eigen medewerkers opleiden
• Reflecteren op de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden, o.a. door te kijken naar kwaliteit, processen en verantwoordelijkheden

Uiteraard komt “Leren op de werkplek” niet in de plaats van trainingen, cursussen e.d.
Het verbinden van praktijk en theorie blijft de meest effectieve manier om je kennis toe te kunnen passen en jezelf te ontwikkelen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden.

Meer informatie over ‘leren op de werkplek’?
Wilt u meer weten over de opleidingsmogelijkheden die Driessen biedt, kijk dan eens op www.driessenopleidingen.nl. Daar vindt u ook veel opleidingen die incompany gegeven kunnen worden, oftewel ‘op de werkplek’. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze opleidingscoördinatoren via 0492 – 50 66 66 of opleidingen@driessen.nl.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn