Artikel
18 nov '10
18 november '10
2 min

Lerarentekort bestrijden met innovatieve, eigen oplossingen

Het ministerie van OCW heeft 158 scholen in het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd voor de uitvoering van innovatieve maatregelen t.b.v. de aanpak van het lerarentekort. De geselecteerde scholen ontvangen extra subsidie voor de uitvoering van de maatregelen die ze deels zelf bedacht hebben.

Innovatie in de praktijk brengen

De scholen konden zich afgelopen voorjaar inschrijven voor één van de – door een jury – geselecteerde projecten binnen de regeling InnovatieImpuls Onderwijs van het ministerie van OCW. De ideeën voor deze projecten zijn door verschillende scholen aangedragen. Het zijn innovatieve aanpakken waarvan worden onderzocht of deze een bijdrage gaan leveren aan het ondervangen van het (komende) lerarentekort. Het streven is dat de onderwijskwaliteit hieronder niet lijdt en dat de werkdruk van leraren niet stijgt. ICT en digitaal leren, regionale videolessen en anders organiseren van het onderwijsproces staan hierbij centraal. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie hebben geïnteresseerde scholen het project van hun keuze nader uitgewerkt in schoolspecifieke uitvoeringsplannen.

Controlescholen en experimentschole

De effecten van de innovatieve maatregelen worden zuiver wetenschappelijk (met controlescholen en experimentscholen) gemeten. Ook de controlescholen ontvangen subsidie. Een team van onderzoekers is gedurende de gehele looptijd van de projecten betrokken. De subsidieperiode loopt van 2011 tot en met 2014.

Bron: Ministerie van OCW

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.