Artikel
9 dec '10
9 december '10
2 min

Klokkenlui­ders­re­ge­ling gemeenten uitgebreid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met vakorganisaties de klokkenluidersregeling vernieuwd. De vernieuwde regeling maakt het ook voor uitzendkrachten of gedetacheerden mogelijk een misstand te melden.

Sinds 2003 geldt de verplichting voor de werkgever om procedurevoorschriften vast te stellen voor het melden van vermoedens van misstanden. In 2008 is de klokkenluidersregeling geëvalueerd. Een belangrijke conclusie was dat lang niet alle vermoedens van misstanden worden gemeld. Om die reden is de kring van melders uitgebreid. Behalve ambtenaren mogen ook personen die anders dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn een vermoeden van misstand melden. Dit betekent dat payroll- en uitzendkrachten, zzp’ers en andere externe adviseurs, vrijwilligers en stagiaires nu ook onder de kring van melders vallen. Ook voormalige ambtenaren kunnen een melding doen.

De vernieuwde regeling maakt het mogelijk dat de melder een beroep kan doen op de (verplichte) rechtsbijstandsverzekering voor het gemeentelijk personeel. De bestaande rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren zonder premieaanpassing is uitgebreid voor de juridische bijstand aan een melder van een misstand. Een melder kan een beroep doen op deze rechtsbijstandverzekering als hij door de melding kosten moet maken in beroepsprocedures.

De gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand en de toelichting zijn terug te vinden op de website van de VNG.

Bron:    Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)