Artikel
23 sep '09
23 september '09
1 min

Kleine banen

Voor kleine banen is vanaf 2010 geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Vanaf 2011 zal ook geen loonheffing meer verschuldigd zijn. Van kleine banen is sprake als de werknemer jonger is dan 23 en het loon lager is dan de voor de leeftijd geldende loongrens. Voor iemand van 22 is die grens bijvoorbeeld € 600,- per maand.