Artikel
11 dec '09
11 december '09
1 min

Kerstpakket of relatiege­schenk

Het einde van het jaar nadert en u wilt uw werknemers en relaties verrassen met een geschenk. Hoe zit het ook al weer met de eindheffing? Als de waarde van het geschenk aan uw werknemers niet hoger is dan € 70,- per jaar, mag het tarief van 20% eindheffing worden toegepast. Voor zover dit bedrag hoger is dan € 70,- wordt het tabeltarief toegepast.

Geeft u een geschenk aan derden (personen die niet bij u in dienst zijn), dan kunt u de loonheffing voor uw rekening nemen. U past dan een tarief van 45% toe tot een bedrag van maximaal € 136,- per geschenk en totaal € 272,- per jaar. Is de waarde van het geschenk hoger dan € 136,- per verstrekking, dan is het gehele bedrag belast tegen 75%. Ook dan geldt een maximum bedrag van € 272,- per jaar. Deel altijd aan de ontvanger mede dat u de eindheffing toepast en registreer wie de ontvanger van het geschenk of verstrekking is.