Branded
29 mei '12
29 mei '12
3 min

Kabinet presenteert Lente-akkoord

Het kabinet heeft vrijdagmiddag 25 mei jl. het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie openbaar gemaakt. Het document is getiteld 'Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd'. Het plan bevat 12,4 miljard aan maatregelen om volgend jaar op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen.

Ook bevat het akkoord een aantal hervormingen en worden een aantal bezuinigingsmaatregelen teruggedraaid. In de brief die het kabinet vlak voor Koninginnedag naar Brussel stuurde waren de belangrijkste maatregelen al verwerkt. De afgelopen weken is het akkoord verder uitgewerkt.

Het akkoord spreekt van ‘ingrijpende maatregelen, die iedereen in Nederland zullen treffen’. De koopkrachteffecten zijn ‘zwaar’, maar ‘evenwichtig verdeeld’.

Koopkracht
Uit het akkoord blijkt dat AOW’ers met een aanvullend pensioen het hardst getroffen worden door de maatregelen. Zij gaan er ruim 3 procent op achteruit in koopkracht.

Voor sommige groepen is een kleine plus in de koopkracht, bijvoorbeeld alleenstaanden met een minimumloon. Wel hebben werkenden met reiskostenvergoeding een extra koopkrachtverlies van gemiddeld 1,5 procent.

AOW-leeftijd
De verhoging van de pensioenleeftijd begint volgend jaar al. In 2019 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. Dat laatste is een jaar eerder dan de vijf partijen eerder van plan waren. Dit wordt bereikt door de pensioenleeftijd van 2013 tot 2015 per jaar met 1 maand te verhogen en daarna elke drie jaar met 2 maanden. In 2019 gaat de AOW-leeftijd bovendien eenmalig met 3 maanden omhoog en daarna elk jaar met 4 maanden. Vanaf 2023 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Tot 2015 kunnen mensen gebruik maken van een overgangsregeling door vanaf hun 65e een voorschot op de AOW aan te vragen. Voorwaarde is wel dat dat geld op korte termijn wordt terugbetaald.

Belastingen
Zoals al bekend gaat het hoge BTW-tarief in oktober van 19 naar 21 procent. Dat wordt gecompenseerd met lagere inkomsten- en loonbelasting van 1,5 miljard. Zo worden de tarieven van de eerste en tweede schijf met 0,4 procent verlaagd naar 1,55 en 10,4 procent. De arbeidskorting krijgt een maximum van 70 euro.

De btw-verhoging wordt verder vanaf 2014 nog gecompenseerd met vergelijkbare maatregelen, evenals de hogere aardgasheffing, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en het eurovignet. De gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven wordt opgeschort. Voor de beeldende- en de podiumkunsten gaat het btw-tarief omlaag naar 6 procent. De ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek wordt vanaf juli teruggedraaid.

Ambtenaren
Het salaris voor ambtenaren en onderwijspersoneel wordt de komende twee jaar niet verhoogd. Alleen personeel in de zorg is uitgezonderd van deze nullijn. Verder gaat de prestatiebeloning in het onderwijs niet door. De rijksoverheid moet daarnaast de eigen uitgaven met een half miljard euro verminderen. De ministeries moeten dit bedrag nog nader invullen. Lagere overheden moeten vanaf volgend jaar verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Zo worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen om zaken te doen met het rijk. Daardoor moet de staatsschuld omlaag gaan.

Download de beschrijving van het volledige lente-akkoord

Bron: nu.nl / republic

 

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.