Artikel
29 mei '09
29 mei '09
1 min

Is uw sociaal statuut al in overeenstemming met de re-integratiefase uit de CAR/UWO?

Met ingang van 1 juli 2008 geldt een re-integratiefase voor medewerkers die zijn ontslagen op grond van artikel 8:3 (reorganisatie) of artikel 8:6 (onbekwaamheid of ongeschiktheid)  CAR. De re-integratiefase begint met een ontslagbesluit en duurt ingeval van reorganisatieontslag 7 tot 15 maanden afhankelijk van de duur van het dienstverband.

In uw lokale sociaal statuut of herplaatsingsverordening zijn eveneens termijnen opgenomen die gelden indien een medewerker wegens reorganisatie herplaatst moet worden. Pas na het verstrijken van die termijn kan ontslag worden verleend. Hoe verhoudt zich deze termijn tot de re-integratiefase uit hoofdstuk 10d CAR/UWO?

In art 10d:3 CAR is opgenomen dat het college van B&W en het Georganiseerd Overleg dienen te bespreken of over gegaan moet worden tot bijstelling van de lokale afspraken. Het streven is aan te sluiten bij de re-integratiefase van artikel 10d:5 e.v. CAR. Zolang hierover geen duidelijkheid is, geldt het volgende: wanneer in het sociaal statuut ruimere afspraken gelden voor medewerkers komen deze lokale afspraken in plaats van hoofdstuk 10d.

Wanneer u een deskundig advies wenst over de aanpassing van uw sociaal statuut, is Driessen u graag van dienst.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.