Artikel
26 jul '11
26 juli '11
3 min

Is de marktplaats dé nieuwe aanbestedingsvorm?

De overheid koopt haar producten en diensten steeds meer digitaal in. Er is momenteel een wildgroei aan deze zogeheten marktplaatsen ontstaan. Het is voor ondernemers amper bij te houden welke marktplaatsen er zijn, welke interessant zijn en op welke wijze je in kunt schrijven. Bovendien is tijdig reageren bij een interessante aanvraag van essentieel belang.  Online aanbesteden kan dus nog effectiever. Maar wat is het marktplaatsprincipe eigenlijk en wat vinden de gebruikers ervan?

Marktplaats
Jaarlijks huurt de overheid veel personeel en diensten in. Door middel van grote aanbestedingen geeft de overheid ondernemers de mogelijkheid de overheid van dienst te zijn en krijgen burgers op transparante wijze inzicht in de overheidsbestedingen.  Aanbestedingen zijn doorgaans grote opdrachten met hieraan verbonden strenge en hoge eisen. Op basis van een gegunde opdracht worden vaak langdurige raamovereenkomsten met één tot drie partijen afgesloten, waarbij alleen deze partijen aan de betreffende opdrachtgever mogen leveren. Voor het MBK en zelfstandigen is het op deze manier vaak moeilijk direct zaken te doen met overheidsinstellingen. Sinds kort heeft de overheid hier echter een oplossing voor gevonden: de marktplaats.

Online platform
De marktplaats is een online platform voor opdrachtgevers, leveranciers en ZZP’ers waarop vraag en aanbod samenkomen. Leveranciers en zelfstandigen kunnen zich aanmelden op de marktplaats, waarna ze hun interessegebied weergeven. Wanneer een opdrachtgever vervolgens een interessante aanvraag plaatst krijgen zij hiervan bericht. Het betreft een vrijblijvende aanvraag, leveranciers en ZZP’ers kunnen zodoende zelf de keuze maken wel of geen aanbieding te (kunnen) doen. Door opdrachten via de marktplaats in de markt te zetten voldoen overheidsinstellingen bovendien aan de geldende aanbestedingswet- en regelgeving. Het grote verschil met ‘normale’ aanbestedingstrajecten is dat op de marktplaats alleen individuele aanvragen geplaatst worden; een soort mini-aanbestedingen. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke vacatures of korte projecten. De marktplaats biedt bij iedere aanvraag opnieuw alle partijen in de markt de kans een aanbieding te doen; de beste aanbieding wint de opdracht.

Zelfstandigen
Zelfstandigen hebben nog weinig ervaring met de marktplaats. Uit onlangs gehouden peilingen van FNV Zelfstandigen blijkt dat slechts 51% van de ondervraagden ervaring heeft met het marktplaatsprincipe. Van deze ´ervaringsdeskundigen´ heeft 11% daadwerkelijk een opdracht gewonnen door het indienen van een marktplaatsaanbieding. Zelfstandigen noemen toegankelijkheid, openbaarheid van opdrachten en transparantie van de tarieven als positieve punten voor deze digitale marktplaatsen; het niet kunnen onderhandelen, geen mogelijkheid tot opbouwen van een langdurige relatie en een focus op tarieven in plaats van kwaliteit worden als negatief aangemerkt. Daarnaast kent iedere marktplaats haar eigen spelregels, inlogprocedures en verschillend ontwerp van de website. Erg verwarrend voor inschrijvende partijen. Respondenten geven in recente peilingen van de FNV Zelfstandigen aan dat het beter zou zijn om online marktplaatsen landelijk te coördineren waarbij de belangen van de opdrachtgever en aanbieders beter op elkaar afgestemd worden.

Hulp nodig?
Driessen beschikt over een eigen team van specialisten op het gebied van aanbestedingen. Zij hebben veel kennis van de aanbestedingspraktijk, geldende wet- en regelgeving, de vormgeving van bestekken, selectie- en gunningcriteria en van veel voorkomende onjuistheden in bestekken. Ook zijn zij volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingen. Onze adviseurs aanbestedingen kunnen u dan ook alles vertellen over het marktplaatsprincipe, de voor- en nadelen ervan en u hieromtrent adviseren. Onder andere gemeente Deventer en gemeente Woerden hebben dan ook gekozen voor de marktplaats van Driessen. Heeft u meer vragen over aanbestedingen, bent u voornemens een marktplaats te beginnen of wilt u hierover eens van gedachten wisselen? Bekijk hier meer informatie over onze vrijblijvende  marktconsultatie.

Bronnen:
– Telegraaf
– Pianoo


Driessen HRM Payroll

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.