Artikel
16 dec '08
16 december '08
1 min

Investeren in medewerkers

Om baanwisselingen soepel te laten verlopen, is het van groot belang dat geïnvesteerd wordt in het inzetbaar houden van medewerkers. Werk-naar-werk-trajecten moeten door te investeren in scholing gefaciliteerd worden. Werkgevers moeten zich tevens, meer dan nu het geval is, verantwoordelijk voelen voor het begeleiden van overbodige medewerkers naar ander werk. Het kabinet komt niet met concrete maatregelen, maar geeft aan dat hier een taak is weggelegd voor werkgevers en vakbonden.

Om baanwisselingen soepel te laten verlopen, is het van groot belang dat geïnvesteerd wordt in het inzetbaar houden van medewerkers. Werk-naar-werk-trajecten moeten door te investeren
in scholing gefaciliteerd worden. Werkgevers moeten zich tevens, meer dan nu het geval is, verantwoordelijk voelen voor het begeleiden van overbodige medewerkers naar ander werk. Het kabinet komt niet met concrete maatregelen, maar geeft aan dat hier een taak is weggelegd voor werkgevers en vakbonden.

Mogelijkheden voor HRM
• Stel een opleidingsbeleid op of actualiseer het huidige beleid.
• Voer persoonsgebonden scholingsbudgetten in.
• Stel beleid op over ‘hoe om te gaan met overbodig personeel’.
• Verhoog de inzetbaarheid door het introduceren van een e-portfolio. Neem hierin op welke (eerder verworven) competenties, diploma’s, ervaring en certificaten de medewerker heeft.