Artikel
9 feb '09
9 februari '09
2 min

Intentieverklaring nodig voor aanvraag loonkostensubsidie

Wanneer een werkgever een door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) geïndiceerde werknemer voor minimaal één jaar in dienst heeft, kan zij recht op een loonkostensubsidie hebben. Echter, zonder geldige intentieverklaring kan een dergelijke loonsubsidie door het UWV niet worden verstrekt aan de werkgever.

Het UWV verstrekt een loonkostensubsidie enkel wanneer aan een aantal subsidievoorwaarden is voldaan. Eén van deze subsidievoorwaarden heeft betrekking op de verplichting voor het UWV om in de betreffende situatie te kijken naar de lengte van het dienstverband. Het UWV dient namelijk te beoordelen of het realistisch is te veronderstellen dat na afloop van de periode waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt, de dienstbetrekking voor minstens zes maanden kan worden gecontinueerd of een nieuwe, aansluitende dienstbetrekking wordt aangegaan. Dit alles is opgenomen in het Besluit Beoordelingskader Loonkostensubsidie dat op 10 januari 2009 van kracht is geworden.

De loonkostensubsidie maakt deel uit van het pakket maatregelen dat het kabinet in 2009 neemt in het kader van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie. Het overkoepelende doel van dit pakket aan maatregelen is om zoveel mogelijk mensen langer aan het werk te krijgen. Daarnaast beoogt het pakket te bevorderen dat mensen die momenteel niet participeren op de arbeidsmarkt weer aan de slag gaan.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerde werkgevers is dat het subsidieplafond voor de loonkostensubsidie 236,2 miljoen euro bedraagt. Het UWV behandelt de subsidie aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.