Artikel
15 feb '10
15 februari '10
2 min

Integriteit nog steeds actueel

Door minister Ter Horst is achterhaald dat 106 rijksambtenaren in 2008 zijn ontslagen omdat ze zich niet hebben gehouden aan de normen en waarden die horen bij hun ambt. Als sinds 1 maart 2006 zijn gemeenten verplicht een integriteitbeleid te voeren. Vele gemeente voldoen inmiddels aan deze eis maar is dit onderwerp nog wel actueel binnen gemeenteland?

Reactie
Een (begrijpelijke) eerste reactie zou kunnen zijn: “106 incidenten per jaar waar hebben we het over?!”. Deze reactie zou echter de nadelige effecten van deze incidenten ten onrechte bagatelliseren. Één integriteitincident kan een enorme weerslag hebben op het gehele imago van een organisatie, wat op zijn beurt weer enorme gevolgen kan hebben op alle bedrijfsvoeringprocessen.

Integriteit actueel
Veel gemeenteambtenaren kunnen zich van alles voorstellen bij dagelijkse keuzes die moeten worden gemaakt en die op gespannen voet staan met integriteit. Los van de vele incidenten die zich de afgelopen 2 jaar hebben voorgedaan en die uiteindelijk terug zijn te voeren op het thema integriteit kan worden gesteld dat integriteit en de ambtelijke organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit heeft deels te maken met de financiering van ambtelijke initiatieven maar zeker ook met de positie van de gemeenteambtenaar en met de vele politieke spanningen waaraan de gemeentelijke organisatie bloot staat.

Terugkerend item
Integriteit is aan de orde van de dag en blijft een hot item in gemeenteland. Het is een onderwerp wat op elk moment van de dag kan opduiken. Het is dus bittere noodzaak om dit thema integraal op te pakken naast het voeren van een integriteitbeleid. Daarnaast is het zaak om alle documenten en initiatieven actueel te houden en periodiek onder aandacht te brengen. Naast procedures om integriteit te waarborgen gaat het om maatregelen die een integere cultuur scheppen, zoals gedragscodes en/of een klokkenluidersregeling. Het concept integriteit is erg breed en dient zich in verschillende gedaantes aan.

Actie
Wij raden aan om jaarlijks het thema ‘integriteit’ tegen het daglicht te houden en kritisch te kijken naar het integriteitbeleid dat binnen uw organisatie wordt gehanteerd. Driessen kan u hierbij helpen. Zo kunnen wij u ondersteunen in het vormgeven van een integriteitbeleid. Daarnaast informeren en adviseren wij u over de geldende regelgeving. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Bron: ANP/P&O actueel

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.