Artikel
10 jun '10
10 juni '10
2 min

Implementatie en gevolgen Wet Elektronische Bekendmaking

De Wet Elektronische Bekendmaking (WEB) geldt al enige tijd voor de rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2011 geldt deze wet echter ook voor lagere overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Vanaf die datum moeten gemeenten al hun algemeen verbindende voorschriften, in geconsolideerde vorm, beschikbaar stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De arbeidsvoorwaarden, zoals de CAR/UWO voor gemeenten en de SAW voor waterschappen vallen daar ook onder, samen met de lokale arbeidsvoorwaarden zoals de bezoldigingsregeling en het functiewaarderingsreglement. Indien men de Wet Elektronische Bekendmaking niet opvolgt kan dit grote juridische gevolgen hebben.

Juridische risico’s
Driessen heeft 150 HR-professionals gesproken over dit onderwerp en daarbij viel op dat de nieuwe wetgeving nog erg veel vragen oproept. Men is zich ook niet altijd bewust van de mogelijke risico’s als de Wet Elektronische bekendmaking niet wordt nageleefd. Hoewel er geen onmiddellijk gevolgen aan verbonden worden, kan  op het moment dat een gemeente, provincie, waterschap of publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet voldoet aan een wettelijke verplichting de rechter dit aanmerken als onrechtmatig met een mogelijke dwangsom tot gevolg. Bovendien geldt dat op het moment dat een wijziging van de arbeidsvoorwaarden wordt vastgesteld na 1 januari 2011, deze niet kan worden gezien als voldoende bekendgemaakt. Dit zou betekenen dat de wijziging niet van kracht is met alle gevolgen van dien.

Informatiepagina WEB en koppeling aan RAP
Vanwege de onduidelijkheid over de Wet Elektronische Bekendmaking , heeft Driessen een speciale webpagina opgezet, waarop men alle relevante informatie omtrent de Wet Elektronische Bekendmaking terug kan vinden. Daarnaast biedt Driessen alle gebruikers van het HRM kennissyteem RAP Gemeente, de mogelijkheid om met één druk op de knop het gehele arbeidsvoorwaardenpakket van de eigen organisatie te publiceren, conform de richtlijnen van de Wet Elektronische Bekendmaking.  Bekijk de informatiepagina Wet Elektronische Bekendmaking voor meer informatie.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.