HR en recruitment krijgen vaak nog steeds niet de plek die ze verdienen. Terwijl beiden van groot belang zijn wanneer organisaties zich verder ontwikkelen of gaan groeien. Dit is namelijk alleen maar mogelijk met de juiste mensen op de juiste plek. En dat is precies waar het over gaat bij HR en recruitment.

Zijn HR en recruitment voor de directie alleen een kostenpost of juist een strategische succesfactor?

Welke plek HR en recruitment hebben binnen organisaties speelt een grote rol. Want ook die worden vaak vooral als een kostenpost gezien, in plaats van als een succesfactor die cruciaal is voor het vinden en behouden van de juiste mensen. De plek die beide afdelingen binnen een organisatie hebben, maken het verschil, samen met de ruimte die HR en recruitment krijgen om deze plek ook daadwerkelijk in te kunnen nemen.

Recruitment is meer dan alleen een afdeling die vacatures plaatst op de website, de eerste selectiegesprekken voert en zorgt dat leidinggevenden zo snel mogelijk cv’s ontvangen van potentiële nieuwe medewerkers. Recruitment is meer dan alleen mensen werven die op dat moment nodig zijn binnen een bedrijf. Althans, dat zou zo moeten zijn, maar helaas is dit bij veel bedrijven niet het geval. Naar recruitment wordt in de regel ook vanuit een kortetermijnvisie gekeken, terwijl het gaat over het aantrekken van de juiste mensen nu en in de toekomst.

Maar helaas zijn veel organisaties gericht op alleen het nu. In een krappe arbeidsmarkt en in goede economische tijden zijn recruiters niet aan te slepen, want ‘we moeten zo snel mogelijk (het liefst gisteren) goede mensen vinden’, en in tijden van een recessie is recruitment het eerste wat binnen de organisatie wordt geschrapt, want ‘voorlopig hebben we niemand meer nodig en gaan we geen mensen meer aannemen’. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom veel organisaties grote moeite hebben met het vinden van mensen. Als ze namelijk opeens wel weer aandacht willen geven aan recruitment, omdat ze mensen nodig hebben en er een tekort is, ligt er geen plan klaar om deze mensen in een krappe arbeidsmarkt aan te trekken. Dan is het schieten met hagel.

Welke plaats hebben HR en recruitment binnen jouw organisatie?

Daarom moet recruitment een vaste strategische plek krijgen binnen de organisatie, ook in minder goede economische tijden. Hetzelfde geldt voor HR. Met HR bedoel ik in dit geval niet de administratie, maar de plek waar de focus ligt op het realiseren van de ambitie van een organisatie vanuit een concrete strategie waarin medewerkers een hoofdrol spelen. Recruitment en HR moeten samen deze strategische plek kunnen innemen, want je organisatiedoelstellingen kun je alleen maar bereiken met de juiste mensen op de juiste plek. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de juiste mensen worden aangetrokken, worden ontwikkeld en behouden blijven binnen een positieve en prettige bedrijfscultuur, waar ze met plezier kunnen floreren door middel van goed leiderschap. De directie en de leidinggevenden hebben hierin uiteraard een grote rol, maar in de regel hebben zij niet de kennis en/of de tijd om hiervoor een sterke strategie in te zetten en daarom is die strategische samenwerking met HR en recruitment zo belangrijk. Directie en leidinggevenden kunnen dan focussen op de ambitie van de organisatie. Waar willen we naartoe? Wat willen we realiseren binnen een, drie of vijf jaar? Wat is er nodig om dit te kunnen realiseren en hoe gaan we dat doen? Vervolgens kunnen HR en recruitment hun rol innemen om met directie en leidinggevenden te bepalen welke competenties, kennis en vaardigheden er nodig zijn om die doelen te realiseren. En wat dat betekent voor de werving- en selectiestrategie, het ontwikkelen en het behouden van mensen. Het gaat om de inzet van de juiste mensen op de juiste plek, nu en in de toekomst. Daarom is het een absolute noodzaak om je bedrijfsstrategie, recruitment- en HR-strategie aan elkaar te koppelen en kun je ze niet los van elkaar zien.

HR-professionals en recruiters: claim jullie plek!

Wanneer HR en recruitment een strategische plek hebben binnen de organisatie, is dat helemaal top. Mocht dat niet zo zijn, claim dan je plek. Laat concreet je toegevoegde waarde zien en laat dat vooral zien met cijfers. Want dat is waar directie en het hoger management op aangaan. Dus breng in kaart wat het kost wanneer een vacature te lang openstaat. Wat is de reden dat een vacature zo lang onvervuld blijft? Hoeveel mensen vertrekken er binnen een jaar of twee jaar en wat is de reden van vertrek? Geldt dit voor alle functies of alleen voor specifiek functies? Welke invloed heeft het op de werkdruk, op klanten, cliënten of gasten? Wat kost het wanneer medewerkers weggaan en ze moeten weer vervangen worden? Welke invloed heeft dit op jullie doelstellingen? Dit zijn een aantal vragen die je als HR en recruitment moet kunnen beantwoorden om directie mee te kunnen nemen in het belang van strategisch HR en recruitment. En op basis daarvan die strategische partner te zijn, zodat jullie samen als organisatie succesvol kunnen zijn met de juiste mensen op de juiste plek. Gun het jezelf daarom om te stoppen met brandjes blussen en claim die plek.

Kirsten de Roo helpt ondernemers met de groei van hun bedrijf, waarbij het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek centraal staat. Ze schreef het boek ‘Personeelstekort begint bij jezelf’ over hoe je wél de juiste mensen in een krappe arbeidsmarkt vindt en behoudt.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.