Artikel
21 mrt '11
21 maart '11
1 min

Hogere vergoeding lerarenbeurs

Vanaf 1 april kunnen leraren weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een studie. De vergoeding voor het collegegeld voor een tweede bachelor- of masteropleiding gaat omhoog naar maximaal € 7.000 per jaar. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra (OCW) bekend gemaakt.

Door de hogere vergoeding (deze was € 3.500) kunnen leraren ook een tweede bachelor of masterstudie volgen, waarvoor hogescholen en universiteiten door een wetswijziging nu het instellingscollegegeld kunnen vragen. In veel gevallen is dit een hoger bedrag dan het wettelijk collegegeld (€ 1.672). Door de verhoging van de Lerarenbeurs blijven de bachelor- en masterstudies voor alle leraren toegankelijk.

‘Hiermee laat het kabinet zien scholing en kwaliteit van leraren erg belangrijk te vinden’, aldus staatssecretaris Zijlstra.

Goede en professionele leraren zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. De Lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht van Nederland. Hiermee kunnen leraren hun opleidingsniveau opschroeven. Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor een opleiding naar keuze. Leraren kunnen hun aanvraag tot en met 13 mei 2011 indienen via www.rijksoverheid.nl/lerarenbeurs.

Bron: Rijksoverheid