Artikel
5 aug '11
5 augustus '11
3 min

Hoe zit het met vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt?

Het begint er op te lijken dat, ondanks de economische crisis, er binnen de arbeidsmarkt weer wat ruimte gaat komen. Er klinken verschillende geluiden die tegenstrijdig lijken aan elkaar. Maar als je vanuit de langere termijn gaat denken blijken deze tegenstellingen toch weer heel erg goed op elkaar aan te sluiten.

Weinig ruimte voor jonge medewerkers
Enerzijds is er sprake van vergrijzing en ontgroening van medewerkers binnen bedrijven. Dat er vergrijzing optreedt is duidelijk. Medewerkers moeten langer doorwerken voor ze met pensioen kunnen. Oudere medewerkers zullen niet snel meer van werkgever veranderen. Enerzijds omdat de behoefte om te veranderen niet meer zo groot is en anderzijds omdat werkgevers liever jongere dan oudere medewerkers in dienst nemen.
Ontgroening kan op verschillende manieren ontstaan. Is er een vacaturestop, dan zullen er minder jonge medewerkers in dienst worden genomen en is dit terug te zien in de leeftijdsopbouw binnen de organisatie. Of jonge medewerkers stromen sneller door naar andere, aantrekkelijker werkgevers, waardoor deze leeftijdsgroep ondervertegenwoordigd blijft.
Dit alles is toch voor een deel ontstaan door bezuinigingen ten gevolge van de economische crisis. Het lijkt er op dat er weinig kansen op de arbeidsmarkt aanwezig zijn voor jonge, goed opgeleide medewerkers.

Veel behoefte aan jonge medewerkers
Wat tegenstrijdig lijkt aan het fenomeen vergrijzing en ontgroening vanwege de bezuinigingen is het feit dat bedrijven enorm veel behoefte hebben aan jonge, goed opgeleide medewerkers. Misschien juist vanwege de economische crisis en de problemen die hieruit voort zijn gekomen voor veel werkgevers, is het besef gekomen dat juist deze groep goed opgeleide jongeren veel kunnen betekenen voor de toekomst van het bedrijf.

Over een aantal jaren stromen veel oudere medewerkers uit. Dan ontstaan er arbeidsplaatsen die ingevuld kunnen worden door goed opgeleide jongeren. Om straks niet achter het net te vissen is het een goede zaak om daar nu al inspanningen voor te verrichten. Want elk bedrijf wil de besten uit deze groep straks in dienst nemen.

Tijdig inspelen op behoefte en mogelijkheden
Er is een grote groep hoog opgeleiden die enorm ambitieus is, snel wil doorgroeien en heel veel wil leren. Dit is dé kans voor werkgevers om gemotiveerde, jonge medewerkers in dienst te nemen en zelf voor een deel op te leiden. Door ze tijdig in dienst te nemen en gebruik te maken van de kennis en ervaring van de oudere medewerkers, wordt deze groep jonge medewerkers opgenomen in de organisatie. De organisatie leert van de nieuwe impulsen die ingebracht worden door jongeren en de jongeren leren van de kennis en ervaring die al aanwezig is binnen de organisatie.

Op deze wijze wordt het goede behouden binnen een organisatie en is er ruimte voor vernieuwing, verfijning en andere inzichten.

Wat moet er nu gebeuren?
De werkgevers moeten in actie komen en durven investeren in de toekomst van hun bedrijf door jonge talenten binnen te halen en op te leiden. Hierdoor worden deze werkgevers aantrekkelijk voor jonge medewerkers en willen deze er graag werken. De jonge talenten moeten hun sombere toekomstbeeld, ontstaan tijdens de economische crisis, bijstellen en zich bewust worden dat zij weer in beeld zijn bij werkgevers.

Driessen HRM Payroll

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.