Artikel
5 apr '11
5 april '11
3 min

Het Nieuwe Werken op een rijtje

Het Nieuwe Werken staat volop in de belangstelling. Iedereen heeft er wel een mening over, maar wat vaak in de discussies duidelijk wordt is dat niet iedereen het over hetzelfde heeft.  Vaak wordt het  heel technisch opgevat maar er komt meer bij kijken. Even kort alles op een rijtje:

Wat houdt Het Nieuwe Werken in?
Het Nieuwe Werken houdt in  dat de uitvoering van je dagelijkse (betaalde) werkzaamheden niet meer zo strak gebonden is aan een vaste werkplek en vaste werktijden.

Het begrip flexibel werken is niet helemaal nieuw, maar het lijkt  er op dat er steeds meer behoefte komt om hier binnen organisaties vorm aan te geven. Technologisch gezien komen er  steeds meer mogelijkheden om  flexibel werken daadwerkelijk  te kunnen realiseren.  Een voorbeeld hiervan is thuiswerken met de mogelijkheid om in te loggen op de server van de werkgever. Een andere voorbeeld is om de arbeidstijden te verruimen zodat de werktijden afgestemd worden op de hoeveelheid werk, zodat standaard werkdagen van 8 uur niet meer vanzelfsprekend zijn. Het aantal werkuren per dag wordt op die manier afgestemd op de hoeveelheid werk dat er op dat moment ligt. Piekperiodes en dalperiodes worden dan omgezet in langere of kortere werkdagen.

De invoering van het fenomeen Het Nieuwe Werken is tegenwoordig binnen praktisch elk bedrijf mogelijk. Het vaststellen van de randvoorwaarden en de wijze waarop werkgevers hun medewerker faciliteren om thuis te werken is redelijk eenvoudig.

Wat is de achterliggende gedachte?
De achterliggende gedachte van Het Nieuwe Werken is dat je er zowel als werkgever als werknemer voordeel bij hebt. De werkgever wil gemotiveerde medewerkers die met plezier hun werk uitvoeren, waarbij de uren zo efficiënt en effectief mogelijk benut worden. De werknemer wil een balans tussen privé en werk vinden. Dus ook een medewerker heeft er belang bij dat uren zo efficiënt en effectief mogelijk benut worden. Het lijkt heel simpel. Werkgever en werknemer willen allebei hetzelfde doel bereiken.

Hoe bereik je dat doel?
Hierin moeten werknemer en werkgever elkaar kunnen vinden. Het is heel belangrijk om goede afspraken te maken binnen je organisatie onder welke voorwaarden er sprake kan zijn van flexibel werken.

Het afstemmen van werktijd op het aanbod van werk is niet het meest lastige aspect van flexibel werken, zolang de werkzaamheden op kantoor uitgevoerd worden. Lastiger is het als de werkzaamheden thuis uitgevoerd worden. Het is belangrijk om vast te stellen welke  functies en taken geschikt zijn om thuis werkzaamheden te verrichten. Een beleidstuk kan thuis geschreven worden.  Een baliemedewerker kan uiteraard niet thuis werken. De aard van de functie moet zich er dus voor lenen.

Verder moet de medewerker in staat zijn thuis dezelfde discipline op te brengen als op kantoor. Als er thuis kleine kinderen rondlopen is het niet efficiënt om thuis te werken, ook al leent de functie van de betreffende medewerker zich hier wel voor. Dan vergt het veel discipline om in de avonduren of het weekend de verloren tijd in te halen.

Kortom
Om te zorgen dat door thuiswerken de beschikbare tijd optimaal benut wordt,  moeten er  prestatieafspraken  gemaakt worden. Dit is de enige manier om het gezamenlijke doel  te bereiken. Pas als dit doel daadwerkelijk behaald wordt kun je spreken van een succes.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.