Artikel
9 mrt '10
9 maart '10
2 min

Het belang van loopbaanbeleid bij de brandweer

Bij het afschaffen van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) is afgesproken dat nieuw personeel niet meer de gehele loopbaan actief kan zijn in een bezwarende functie. Ook voor zittende medewerkers is afgesproken dat zij kunnen overstappen naar een niet-bezwarende functie. De werkgever dient beide groepen te ondersteunen om deze overstap mogelijk te maken.

In 2007 is het A+O fonds Gemeenten gestart met een programma gericht op het stimuleren van het tweede loopbaanbeleid voor brandweerpersoneel. Na eind 2007/begin 2008 een nulmeting te hebben verricht, is eind 2009 nogmaals een meting verricht om te onderzoeken hoe het loopbaanbeleid bij de brandweer van de grond is gekomen. De gegevens uit deze laatste monitor zijn volgens de VNG verontrustend.

Ten eerste is er sprake van een lage respons. Dit kan erop wijzen dat het onderwerp te weinig leeft binnen korpsen en bij gemeenten. Ten tweede blijkt uit de respons die er is, dat het loopbaanbeleid nog maar in beperkte mate van de grond is gekomen. Leidinggevenden geven aan te weinig vaardigheden te bezitten om medewerkers op goede wijze te kunnen ondersteunen en stimuleren. Voor medewerkers geldt dat het er wel op lijkt dat zij zich meer gaan oriënteren op een tweede loopbaan, maar zij geven daarbij aan onvoldoende zicht te hebben op instrumenten die hen kunnen helpen.

Loopbaanbeleid is om meerdere redenen belangrijk:

  • Het is een invulling van goed werkgeverschap
  • Het is financieel aantrekkelijk (een grove berekening van de VNG laat zien dat een succesvolle plaatsing in een tweede loopbaan meer dan €100.000,= per persoon bespaart)
  • Het neemt weerstanden binnen de organisatie weg (medewerkers willen wel (mee)werken aan hun loopbaan (omdat zij dit ook verplicht zijn) maar intern is er vaak nog geen beleid)
  • Het is een afspraak in de cao, die moet worden nagekomen
  • Het bevordert een positieve, constructieve, vooruitkijkende en verbredende cultuur

Naast de ondersteunende producten die het A+O fonds heeft ontwikkeld op het vlak van tweede loopbaanbeleid kan Driessen u op een professionele wijze ondersteunen bij het ontwikkelen van een gedegen loopbaanbeleid. Wij beschikken over een ruime expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling binnen diverse takken van de overheid. Ook voor trainingen op het vlak van loopbaanbeleid bent u bij ons aan het juiste adres.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.