Artikel
31 mei '12
31 mei '12
2 min

Hervorming WW- en ontslagstelsel

In de Voorjaarsnota 2012 (ook wel het Lenteakkoord, Wandelgangenakkoord, Kunduzakkoord, Oranjeakkoord of Vijfpartijenakkoord genoemd) wordt de hervorming van het WW- en ontslagstelsel nader uitgewerkt.

De plannen bevatten drie hoofdelementen:

  1. Werkgevers gaan betalen voor (maximaal) de eerste zes maanden WW. Hierbij betaalt de werkgever één maand WW per dienstjaar, met een minimum van drie maanden voor onbepaalde tijd contracten met een maximum van zes maanden. Voor het bepalen van de duur wordt uitsluitend gekeken naar het dienstverband bij de betreffende werkgever
  2. Er komt één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen (van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een maximum van zes maanden).
  3. Er komt een individueel recht op scholing bij ontslag, gefinancierd vanuit de ontslagvergoeding.

Verkleinen van verschillen
Deze maatregelen zullen de verschillen tussen de medewerkers met een vast arbeidscontract en de medewerkers zonder vast contract verkleinen. Het verkleinen van de verschillen zal er toe leiden dat werkgevers sneller geneigd zijn medewerkers een vast contract aan te bieden.

Gelijke behandeling
Eén eenduidige ontslagroute moet voorkomen dat medewerkers in soortgelijke gevallen verschillend worden behandeld, afhankelijk van de gekozen route van de werkgever. Daarnaast worden hierdoor de uitvoeringskosten en administratieve lasten verminderd.

Investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid
De ontslagvergoeding, die wordt vormgegeven als een aanspraak op scholing of van-werk-naar-werktrajecten, is een ondersteunend middel bij het vinden van nieuw werk. Hierdoor heeft de werkgever er alle belang bij om te investeren in de scholing en duurzame inzetbaarheid van (tijdelijke) medewerkers, zowel tijdens als direct na het beëindigen van het dienstverband.

Voornemen tot wijziging wet- en regelgeving
Het Lenteakkoord is een voornemen tot wijziging van verschillende wet- en regelgeving. Het kabinet gaat ermee aan de slag en hoopt het grootste gedeelte van het wetgevingsproces voor de zomer geheel af te ronden. Zodra er meer informatie bekend is over de implementatie van de maatregelen genoemd in het Lenteakkoord, zullen wij u daar over informeren.

Bron: Voorjaarsnota 2012 (kenmerk BZ/2012/283M)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.