Artikel
13 okt '11
13 oktober '11
2 min

Hervorming van ambtenarenrecht levert meer geld op dan gedacht

De hervorming van het ambtenarenrecht levert meer geld op dan gedacht. Ook zal het ziekteverzuim dalen en de arbeidsproductiviteit van ambtenaren stijgen. Dit blijkt uit onderzoek van SEO dat minister Donner van Binnenlandse Zaken woensdag openbaar maakte. De minister heeft de Tweede Kamer een onderzoek gestuurd naar de kosten en baten van het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) om de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken aan die van de private sector.

SEO economisch onderzoek en Regioplan beleidsonderzoek hadden hiernaar in 2006 al onderzoek gedaan. Koser Kaya en Van Hijum zien in het nieuwe onderzoek hun mening bevestigd, dat in 2006 de kosten te hoog en de baten te laag waren ingeschat.

Terugverdienen
SEO en Regioplan komen nu tot eenmalige kosten die kunnen variëren van 53 tot 86,3 miljoen euro en structurele baten die liggen tussen 6,6 en 21,9 miljoen euro per jaar. ‘Bij een goede planning en sturing van het proces, waarbij de kosten in de hand worden gehouden en de baten gunstig uitvallen, is de investering in drie jaar terugverdiend’, aldus SEO/Regioplan. Volgens Koser Kaya wordt met het plan meer geld bespaard dan gedacht. ‘Dit is goed nieuws in economisch zware tijden.’

Ziekteverzuim
De onderzoekers noemen het aannemelijk dat de arbeidsproductiviteit beperkt zal stijgen en het ziekteverzuim zal dalen, maar hoeveel geld dat oplevert is nog niet bekend. Ter illustratie wijst SEO/Regioplan er wel op dat een daling van het ziekteverzuim met 0,1 procent een potentiële besparing oplevert van 15 tot 20 miljoen euro per jaar.

Gelijk
SEO/Regioplan erkennen dat normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren méér is dan een investeringsproject, omdat er ook maatschappelijke doelen mee worden gediend. Koser Kaya en Van Hijum verdedigen hun wetsvoorstel ook primair met een principieel argument: de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector dient zo veel mogelijk gelijk te zijn.

Oneens
Köser Kaya en Van Hijum zijn het niet op alle punten met de inschattingen van SEO/Regioplan eens. Volgens hen worden nog steeds veel te hoge bedragen begroot voor grootschalige voorlichtingsbijeenkomsten en congressen, voor urenverlies door werkoverleg over de normalisatie (twee uur per ambtenaar) en voor de kosten van vakbonden, onder meer voor de opleiding van kaderleden.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.