Artikel
20 jul '09
20 juli '09
1 min

Herstelplan ABP goedgekeurd

Het pensioenfonds ABP heeft afgelopen maart een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank, waarin aangegeven werd hoe de huidige crisis het hoofd te bieden. De dekkingsgraad moet binnen 5 jaar op 105% staan. Als dit niet het geval is, kunnen de pensioenen niet worden aangepast aan de loonontwikkelingen.

DNB heeft het ingediende herstelplan goedgekeurd. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, maar dat heeft niet geleid tot aanvullende maatregelen. Het bestuur van het ABP geeft aan dat het alles in het werk stelt om de periode waarbinnen het pensioen niet meegroeit met het loon zo kort mogelijk te houden. Het herstelplan zal hier zijn bijdrage aan leveren.

Bron: ABP