Artikel
11 nov '11
11 november '11
2 min

Hernieuwde strijd om wetsvoorstel onderwijstijd

Minister Van Bijsterveldt (OCW) wil met een aantal toezeggingen de Tweede Kamer overtuigen zich achter een wetsvoorstel over de onderwijstijd te scharen. De onderwijssector reageerde onaangenaam verrast op de toezeggingen van de minister over dit veelbesproken onderwerp. De VO-raad schrijft op haar website “In 2009 werd het wetsvoorstel positief ontvangen door de Kamer. Nu blijkt dat fracties een onaangekondigde koers gaan varen of zelfs een compleet ander standpunt innemen.”

Aanpassing werkdagen
Van Bijsterveldt kondigde aan haar plannen zo aan te willen passen dat leraren 9 werkdagen krijgen die ze kunnen gebruiken voor andere taken dan lesgeven, zoals het houden van teamvergaderingen en bijscholing. Maximaal 6 daarvan moeten rondom de zomervakantie worden gepland voor het afronden en opstarten van een schooljaar.

Hogere urennorm
Daarnaast is Van Bijsterveldt ervoor om middelbare scholen meer uren beschikbaar te stellen om extra aandacht te besteden aan excellente leerlingen of kinderen die achterlopen. Door de aanpassing blijft de urennorm voor scholen op 1040 uur gedurende de eerste 2 jaar. Dit zou in eerste instantie lager zijn, namelijk 1000 uur. Deze lagere urennorm zou dan pas over twee jaar ingaan.

Werkdruk
Het wetsvoorstel van Van Bijsterveldt moet onder meer tegemoet komen aan klachten van leerlingen en ouders over de zogenoemde ‘ophokuren’, uren die kinderen op school moeten doorbrengen maar geen les krijgen. Daarnaast wilde de minister de zomervakantie voor leraren inkorten, om die dagen gedurende het schooljaar te kunnen gebruiken voor vergader- of studiedag. Van Bijsterveldt hoopt de werkdruk voor leraren te verminderen en minder uitval van lesuren.

De Tweede Kamer zei meer tijd nodig te hebben om de toezeggingen te kunnen bekijken. Het debat over de onderwijstijd wordt waarschijnlijk volgende week voortgezet.

Bron: Volkskrant/ANP/VO-raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.