Artikel
4 aug '10
4 augustus '10
3 min

GGZ Nederland constateert grote administratieve belasting en uitstroom personeel

GGZ Nederland publiceerde onlangs een interessant rapport over personeel in de geestelijke gezondheidszorg, de titel van het rapport is Medewerkers@ggz 2009. Een inventarisatie van personeel in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat als eerste opviel het rapport is de te verwachten uitstroom de komende 10 jaar. Eind 2009 waren bijna 84.000 mensen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Van deze groep zijn ongeveer 12.000 personen 55-plussers. Dit is 14% van het totale personeelsbestand. In de ggz gaan als gevolg daarvan de komende tien jaar veel oudere medewerkers met pensioen, ruimte die moet worden opgevuld door de instroom van nieuwe medewerkers.

(steeds) meer vrouwen dan mannen
Een andere ontwikkeling die uit het onderzoek blijkt is het toenemende aandeel vrouwelijke medewerkers in de sector. Een groot deel van de oudere werknemers is man, terwijl er in alle functies relatief veel (jonge) vrouwen instromen. En omdat vrouwen gemiddeld minder uren werken dan mannen en van plan zijn de sector op jongere leeftijd te verlaten, betekent dat er in de toekomst een groter aantal medewerkers nodig is om dezelfde kwaliteit en kwantiteit van zorg te blijven leveren. Overigens is het aandeel mannelijke medewerkers in de forensische ggz en verslavingszorg hoger dan in de jeugd-ggz en ouderenzorg.

Administratieve belasting
28% van de arbeidsplaatsen betreft een niet-patiëntgebonden functie; van deze groep vervullen 3 op de 10 medewerkers administratieve taken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat patiëntgebonden beroepen tweederde van hun tijd besteden aan patiëntgebonden werkzaamheden. Beide bevindingen wijzen op een forse administratieve belasting van de sector.
Eigen verantwoordelijkheid voor opleiden

De ggz voelt zich verantwoordelijk voor het verzorgen van het praktijkgedeelte van opleidingen en vult die rol ook actief in, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 11% van de respondenten uit de medewerkerenquête is op het moment van ondervraging in opleiding. Tegelijkertijd benadrukken de cijfers de blijvende noodzaak om deze rol te vervullen. Met name vacatures voor ggz-specifieke functies zijn in 2009 vaak moeilijk vervulbaar.

Oplossingen administratieve belasting en uitstroom
De ggz draait om de gezondheidszorg voor haar patiënten. Het is belangrijk dat die alle aandacht krijgen. Op basis van de cijfers uit het rapport kan geconcludeerd worden dat deze zorg in het gedrang kan komen door toekomstige onderbezetting en een te vol takenpakket. Om het tij te keren is het van belang een oplossing te vinden die de grote uitstroom compenseert, door de aanwas van nieuwe medewerkers en door de focus te leggen op de kern van de ggz, namelijk de zorg voor de patiënt. Werkzaamheden die niet direct gekoppeld zijn aan de zorg voor de patiënt zijn vaak voordeliger en efficiënter extern in te kopen dan ze zelf in huis te halen. Een voorbeeld hiervan is het uitbesteden van de salarisadministratie. Daarnaast kan door de invoering van een modern E-HRM systeem er ook een aanzienlijke besparing in tijd en geld worden gemaakt. Tijd die door de HRM-afdeling weer goed gebruikt kan worden om nieuwe medewerkers te werven en het HRM-beleid te actualiseren om de uitstroom van medewerkers te compenseren. Wilt u meer weten over de oplossingen die er mogelijk zijn t.b.v. de uitstroom of verlichting van de administratieve belasting, neem dan contact op met Ad van Zutphen, via 0492 – 50 66 66 of ad.vanzutphen@driessen.nl

Bron: GGZ Nederland

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.