Artikel
2 jul '10
2 juli '10
1 min

Gezondheids­check voor oudere werknemers

De Vakcentrale FNV stelt voor dat werknemers van 45 jaar en ouder iedere twee tot drie jaar een gezondheidscheck moeten krijgen. Deze  moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. De vakcentrale is van mening dat de bedrijfsarts te veel in dienst van de werkgever werkt en te weinig in dienst van de werknemer.

De gezondheidscheck is een van de voorstellen die de FNV doet in haar campagne ‘Fit naar de finish’, een plan om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verbeteren. De vakcentrale vindt de manier waarop in Nederland met de bedrijfsgezondheidszorg wordt omgegaan ,,kaal en armoedig”. De FNV komt daarom met een plan om dit te verbeteren.

Het uiteindelijk doel van de campagne is dat de Arbowet meer moet gaan fungeren als een preventiewet. Bovendien zouden ook zelfstandigen zonder personeel voortaan onder de wet moeten vallen en moet er meer aandacht komen voor het loopbaanbeleid van werknemers. De vakcentrale stelt daarnaast voor dat het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie drastisch wordt uitgebreid. In Denemarken wordt elke organisatie eenmaal in de twee jaar bezocht door een inspecteur. De FNV wil bereiken dat dit ook in Nederland wordt ingevoerd.