Artikel
19 jun '12
19 juni '12
2 min

Gewijzigd voorstel over verkorten wachtgeldperiode politieke ambtsdragers

Minister Spies heeft een gewijzigd voorstel over het verkorten van wachtgeld voor politieke ambtsdragers naar de Tweede Kamer gestuurd.  De inkorting met 10 maanden blijft in het voorstel gelijk, maar de terugwerkende kracht vanaf 1 mei komt te vervallen. Als het aan het kabinet ligt, treedt het wetsvoorstel al op 1 september 2012 in werking.

Wachtgeldperiode gelijk  aan duur WW-uitkering
Het voorstel over het verkorten van de wachtgeldperiode vloeit voort uit het Lenteakkoord. In het voorstel wordt de huidige maximumduur van vier jaar voor het krijgen van wachtgeld ingekort tot de maximale uitkeringsduur in de WW. Op grond daarvan kan iemand nog maximaal drie jaar en twee maanden een wachtgelduitkering krijgen. Deze kortere wachtgeldregeling geldt voor bestuurders en politici op alle niveaus: van Kamerleden tot en met burgemeesters en wethouders en het dagelijks bestuur van deelgemeenten.

Spoedadvies Raad van State
De Raad van State heeft in een spoedadvies aangegeven het niet vanzelfsprekend te vinden om de rechtspositie van politieke ambtsdragers gelijk te schakelen met “gewone” werknemers. Deze wijkt af, omdat politieke ambtsdragers hun ambt onafhankelijk moeten kunnen invullen. Daarnaast is het algemeen belang ermee gediend dat steeds weer voldoende gekwalificeerde personen bereid zijn politieke ambten te vervullen. Volgens de afdeling Advisering was de eerder voorgestelde terugwerkende kracht tot 1 mei een aantasting van de rechtspositieregeling van zittende politieke ambtsdragers. In het nieuwe voorstel komt minister Spies aan dit advies tegemoet.

Signaal naar samenleving
De VNG heeft laten weten het begrijpelijk te vinden dat ook politieke ambtsdragers hun steentje bij moeten dragen. Tegelijkertijd vindt de VNG het belangrijk dat het politieke ambt aantrekkelijk blijft, zeker ook op lokaal niveau. Daarom zou de VNG veranderingen in de rechtsposities van politieke ambtsdragers graag breder willen bezien. Handhaving van het huidige regime zou echter, volgens het kabinet, een verkeerd  signaal geven naar de samenleving. Spies is van mening dat politieke ambtsdragers het goede voorbeeld behoren te geven door een eigen bijdrage te leveren aan wat er op grond van het Lenteakkoord van de samenleving wordt gevraagd. De versobering van de uitkeringsduur gaat gelden voor zittende en nieuwe ambtsdragers.

Bron: VNG Magazine

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.