Artikel
16 nov '09
16 november '09
2 min

Gemeenten willen zelf beslissen over type ambtseed

Vorige week bleek dat een meerderheid van de Tweede kamer gemeenten en provincies verplicht wil stellen om dezelfde eed te gebruiken als nu wordt gebruikt bij het Rijk en de politie (zie ook de nieuwsfeed: “Verplichting afleggen dezelfde eed of belofte”). Bij een eed of belofte beloven ambtenaren hun werk goed te doen. Bij een eed beroept de ambtenaar op de hulp van God: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte beroept de ambtenaar op zichzelf: “Dat verklaar en beloof ik!”. Als ook voor gemeenten en provincies verplicht wordt gesteld dat de eed in bewoording het zelfde moet zijn als bij het Rijk en politie dan vervalt ook binnen deze sectoren het recht van ambtenaren om de eed af te leggen op islamitische wijze. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het hier niet mee eens.  De VNG pleit ervoor dat ambtenaren de keuze moeten behouden om de eed op basis van de christelijke geloofstraditie af te leggen of op basis van de moslimgodsdienst.  De VNG is namelijk van mening dat het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat hier niet mee in gevaar komt. Het gaat hier om het gelijkheidsbeginsel, aldus de VNG.

Bronnen:
– VNG
– inoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.