Artikel
20 aug '10
20 augustus '10
2 min

Gemeentefonds wellicht voor 4 jaar vast

De VNG signaleert in diverse media dat op basis van de nog vertrouwelijke evaluatie van de normeringssystematiek van het gemeentefonds, het rijk de algemene uitkering voortaan voor vier jaar wil vastzetten. De VNG geeft de voorkeur aan voorzetting van de huidige systematiek.

Volgens de VNG is het belangrijk dat gemeenten in deze onzekere financiële tijden –de grote klap aan bezuinigingen moet voor gemeenten nog komen, de exacte omvang hangt vooral af van de keuzes van het nieuwe kabinet–  weten waar ze aan toe zijn.

Aanbeveling voor stabiliteit
Handhaven van de huidige systematiek biedt voor de komende jaren de meeste rust en bestuurlijke stabiliteit. Dit standpunt staat ook in de brieven aan de informateurs Rosenthal en Wallage en Opstelten die begin juli en begin augustus zijn verstuurd.

“Zorg dat de normeringssystematiek in de komende kabinetsperiode wordt hersteld, zodat het gemeentefonds weer evenredig meebeweegt met de rijksuitgaven.” Zo luidt de belangrijkste financiële aanbeveling van de VNG aan de informateurs van het nieuwe kabinet.

De normeringssystematiek, ook wel het ‘trap-op-trap-af-beginsel’, is vanwege de economische crisis voor de jaren 2009, 2010 en 2011 buiten werking gesteld. Dit voorkwam dat gemeenten onbedoeld sterk zouden meeprofiteren van de extra rijksuitgaven om de crisis te bestrijden.

Volgens de VNG is het nu tijd om de koppeling te herstellen, omdat het systeem voor de komende jaren de meeste rust en zekerheid biedt. Zeker nu er financieel zwaar weer aankomt, is het belangrijk dat er niet te veel wijzigt in de financiële afspraken en dat gemeenten weten waar ze aan toe zijn.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.