Artikel
11 jan '10
11 januari '10
2 min

Gemeenschappelijk ten strijde in het cao-conflict over loon

Het lijkt er sterk op dat binnenkort harde acties gaan plaatsvinden in overheidsland om de cao-onderhandelingen over het loon vlot te trekken. Vakbondsbestuurders hebben inmiddels al gedreigd met ‘estafettemanifestaties’, waarbij bijvoorbeeld eerst bij een grote gemeente het werk wordt neergelegd en vervolgens bij een aantal provincies en waterschappen. Met name de bestuurders van Abvakabo FNV Ruud Kuin, Karel de Buijzer en Bert de Haas zijn fel. Het liefst gaan zij eind van deze maand of begin februari al over tot acties om de werkgeversbonden te dwingen water bij de wijn te doen.

Bij alle onderhandelingen (gemeentes, provincies en waterschappen) is op dit moment een padstelling ontstaan. Afgevaardigden van de vakbonden Abvakabo FNV, VNG Publieke Zaak en CMHF hebben afgesproken aanstaande maandag bij elkaar te komen en afspraken te maken over mogelijke acties.

De bonden hebben duidelijke argumenten: vorig jaar is er een sociaal akkoord bereikt tussen kabinet, werkgevers en werknemers waarbij is afgesproken dat wordt ingezet op koopkrachtbehoud. In de marktsector is dit sociaal akkoord nageleefd; een structurele loonsverhoging tot 1,5 procent is daar een feit. Alleen de gemeentesector blijft achter.
De werkgeversorganisaties (Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen) stellen dat het op dit moment onverantwoord is om op dergelijke schaal structurele loonsverhogingen toe te kennen. Het Rijk wil straks permanent 35 miljard bezuinigen. Dat is onmogelijk als de lonen zich in de eerder afgesproken richting ontwikkelen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.