Artikel
18 jul '12
18 juli '12
2 min

Gelijke kansen uitzendkrachten en payroll-medewerkers

Uitzendkrachten en payroll-medewerkers dienen dezelfde kansen te krijgen op een vast dienstverband  als medewerkers van de betreffende organisatie. Dat is de strekking van het nieuwe artikel 8b van de WAADI.    

Op 17 april 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie  arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG aangenomen. Het wetsvoorstel is op 26 april 2012  gepubliceerd in het Staatsblad (nummer 173).

Gelijke behandeling
De betreffende richtlijn heeft tot doel de bescherming van uitzendkrachten en payroll-medewerkers te garanderen en de kwaliteit van het uitzendwerk te verbeteren. Dit gebeurt door de naleving van het in artikel 5 van de richtlijn vervatte beginsel van gelijke behandeling. Deze gelijke behandelingsnorm is neergelegd in artikel 8 van de WAADI en met dit wetsvoorstel verder uitgebreid naar arbeidsvoorwaarden met betrekking tot de duur van de vakantie, het al dan niet werken op feestdagen, de te werken tijd, de in acht te nemen rusttijden, het wel of niet verrichten van nachtarbeid (en zo ja, de beperkingen die daarvoor gelden), de in acht te nemen pauzes en het al dan niet moeten draaien van overuren (en zo ja, de hoeveelheid overuren).

Verplichting tot vacaturemelding
Nieuw in de WAADI is artikel 8b. In dit artikel wordt de verplichting voor de inlener neergelegd om de bij hem werkzame uitzendkrachten of payroll-medewerkers tijdelijk en tijdig te informeren over vacatures binnen zijn organisatie. Doel hiervan is de uitzendkracht of payroll-medewerker dezelfde kansen te bieden op een vast dienstverband als de reeds binnen de organisatie werkzaam zijnde medewerkers. Dit betekent dus dat uitzendkrachten of payroll-medewerkers voor wat betreft de vacaturemelding gelijkgesteld worden met interne kandidaten. Het is dus van belang dat organisaties daar waar nodig het werving en selectiebeleid hierop aanpassen.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben over de nieuwe vacaturemelding in de WAADI dan kunt u terecht bij de Helpdesk HRM via helpdesk@driessen.nl of via 0492-50 66 22. Ook voor andere rechtspositionele vragen kunt u natuurlijk terecht bij de Helpdesk HRM.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op  de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn2008/104/EG (Kamerstuknummer: 32 895).

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.