Artikel
2 okt '09
2 oktober '09
1 min

Geen ontslagver­plich­ting voor 65-jarige rijksamb­te­naren

In het kader van de vergrijzing stimuleert de overheid medewerkers door te werken na hun 65ste. In 2002 is in de CAO vastgelegd dat werknemers niet meer automatisch mogen worden ontslagen bij het bereiken van het 65ste levensjaar. Werknemers mochten alleen langer doorwerken als het verzoek hiervoor werd gehonoreerd.

Rijksambtenaren die na hun 65e willen blijven werken, hoeven vanaf 1 januari 2010 geen verzoek meer in te dienen. Tot 1 januari 2010 heeft het Rijk de mogelijkheid om een verzoek van een ambtenaar te weigeren op grond van een zwaarwegend dienstbelang. Een rijksambtenaar die de leeftijd van 65 gaat bereiken, werkt vanaf 1 januari gewoon door tot hij zelf ontslag neemt.

Bron: ANP