Artikel
25 mei '12
25 mei '12
2 min

Geen bezuinigingen speciaal onderwijs, maar wel op voortgezet onderwijs

Het vandaag gepresenteerde lente-akkoord levert voor het voortgezet onderwijs weinig tot niets op. In het akkoord staat weliswaar dat de bezuinigingen op passend onderwijs niet doorgaan, maar het reguliere onderwijs hangt een extra bezuiniging boven het hoofd. Bovendien blijven andere voorgenomen bezuinigingen staan.

Investeringen blijven uit
In het Lenteakkoord is een extra bezuiniging opgenomen van € 340 mln. voor het totale onderwijs. Een deel daarvan komt onherroepelijk ook bij het voortgezet onderwijs terecht. Dat komt dan bovenop de al eerder vastgestelde bezuiniging van € 185 mln., dat is 2,5% van de totale begroting voor het voortgezet onderwijs.

‘Dat is een aanslag op de basisbekostiging van scholen’, vindt voorzitter VO-raad Sjoerd Slagter. ‘Wat er aan geld resteert is misschien net voldoende om op een goed basisniveau les te kunnen geven; voor iets ‘extra’ is helemaal geen ruimte.’ Terwijl investeren juist nodig is om de kwaliteit te kunnen verbeteren.

De leden van de VO-raad onderstreepten het in een recente peiling: de schoolbesturen menen dat in tijden van crisis juist in onderwijs moet worden geïnvesteerd. Talentontwikkeling is immers dé opdracht voor het onderwijs. Daarbij moeten leerlingen alle ruimte krijgen om een optimaal leerresultaat te bereiken. ‘We moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs in orde is, maar ook dat we voldoende ruimte voor extra ontwikkeling bieden ’, aldus Slagter. ‘We sluiten de ogen niet voor de penibele staat waarin de overheidsfinanciën verkeren, maar je kunt geen vernieuwing en kwaliteitsverbetering verlangen en tegelijkertijd fors bezuinigen.’

Stijgende kosten
Schoolbesturen worden in toenemende mate geconfronteerd met oplopende personeelskosten, zoals stijgende pensioenpremies en kosten van oudere werknemers. Sjoerd Slagter: ‘De financiële rek bij de scholen is eruit. Als er meer uitgegeven moet worden aan personeelskosten terwijl er minder geld is, wordt het onmogelijk om extra te investeren. We moeten juist personeel ontslaan en de werkdruk stijgt. En dat terwijl de politiek verlangt dat we tot de top vijf van de beste onderwijslanden ter wereld gaan behoren’, aldus Slagter. ‘Om kwaliteit te kunnen verbeteren moet je kunnen investeren. Maar de bezuinigingen zorgen ervoor dat er steeds minder geld terecht komt in de klas.’

Lichtpuntje
Een klein lichtpuntje is dat voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs € 30 mln. beschikbaar komt en voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders € 75 mln. Deze bedragen gelden echter voor alle sectoren , onbekend is welk deel bij het voortgezet onderwijs terecht komt.

Bron: VO-raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.