Artikel
8 nov '11
8 november '11
1 min

Geen bestuurs­ak­koord maar bestuurs­af­spraken

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het kabinet hebben geen bestuursakkoord met elkaar kunnen bereiken. Wel zijn er bindende afspraken tot stand gekomen: de Bestuursafspraken 2011-2015, echter missen hierin belangrijke zaken.  De Bestuursafspraken 2011-2015 is eigenlijk een sterk afgeslankte versie van het onderhandelingsakkoord. Volgens de betrokken partijen kunnen de afspraken  dienen als de bindende basis voor een constructieve samenwerking in de aanpak van de vraagstukken en hervormingen waar Nederland de komende jaren voor komt te staan.

Missende zaken
In de bindende afspraken die gemaakt zijn missen echter twee belangrijke zaken. Ten eerste namelijk afspraken over de Wet werken naar vermogen. Ten tweede  afspraken over de mogelijke bezuiniging op de Regionale uitvoeringsdiensten. Hierdoor is er de kans dat de eerder afgekondigde besparing op de uitvoeringsdiensten weer een doorgang gaat vinden.

Discutabel
Hoe bindend de bestuursafspraken werkelijk zijn is nog de vraag,  aangezien in de correspondentie die tot de afspraken hebben geleid nog discutabele zaken zijn gemarkeerd. Bovendien wil het kabinet sterk besparen op de regionale uitvoeringsdiensten om zo geld te verzamelen voor eventuele problemen bij sociale werkvoorziening. Of dit gaat gebeuren is afhankelijk van de Staten-Generaal.

Bron: Gemeente.nu