Artikel
18 jan '11
18 januari '11
1 min

Flexibel werken door jonge vaders

Uit onderzoek onder 2.000 mannen is gebleken dat bijna 60% van de mannen flexibeler gaat werken na de geboorte van zijn eerste kind. Het onderzoek is onderdeel van de "Slimme Tijden Campagne" van Lof, ondersteund door het ministerie van OCW.  Een ruime meerderheid van de mannen (70%) haalt minimaal 1x per week zijn kind op uit school of van het kinderdagverblijf. Het was nog niet eerder zo aangetoond dat mannen de geboorte van kinderen zo aangrepen om na te denken over de indeling van hun werk- en privéleven.

Ongeveer 20% geeft aan niet flexibeler te gaan werken, alhoewel ze dit wel overwogen hebben. Zo’n 13% geeft aan wel flexibeler te willen werken, maar dat de manager er niet voor open staat. Een minderheid van 9% geeft aan dat ze niets willen aanpassen, omdat dit slecht zou kunnen zijn voor hun carrière.

Dit laatste percentage valt lager uit dan verwacht. Bij onderzoek naar Het Nieuwe Werken bleek dat 33% van de mannen vindt dat collega’s die laat beginnen en op tijd weggaan toch wel de kantjes er van af lopen. Bijna 80% van de mannen kent de regelingen van zorgverlof, ouderschapsverlof en ATV dagen. Toch maakt slechts 35% er regelmatig gebruik van.