Artikel
7 mrt '11
7 maart '11
4 min

Flexibel personeelsbestand, welke keuze maakt u bij bezuinigingen?

Veel organisaties kiezen er voor om gebruik te maken van flexibel personeel met de achterliggende gedachte om bezuinigingen door te voeren in de personeelskosten. Er wordt dan vaak gekozen om voor de kerntaken een beperkte groep vast personeel in dienst te nemen en voor de meer flexibele taken gebruik te maken van een flexibele inzet van medewerkers, die niet in dienst zijn van de werkgever. Steeds meer mensen gaan als ZZP-er de slag. De vraag en het aanbod lijken hiermee goed op elkaar aan te sluiten. Maar je kunt je afvragen of het inzetten van flexibel personeel altijd het juiste instrument is om de beoogde bezuinigingen te realiseren. Wat zouden overwegingen kunnen zijn om flexibele krachten in te zetten?

  • Externen brengen nieuwe informatie en kennis in je organisatie.
  • Je neemt (indirect) kennis van alternatieve werkwijzen zoals die bij andere organisaties gehanteerd worden. Dit kan helpen bij het oplossen van vastgelopen problemen, het doorbreken van vaste denkpatronen en een vernieuwende impuls geven aan teams die al langere tijd uit dezelfde groep medewerkers bestaan.
  • Extra mankracht om achterstanden weg te werken of het invullen van projecten met een niet-structureel karakter.

Flexibele oplossing in eigen organisatie?
Als er speciale projecten zijn binnen de organisatie, is dit een uitgelezen kans om de eigen medewerkers een kans te geven om zich te verdiepen, te verbreden, te specialiseren…..kortom: zich te ontwikkelen en verder te kijken dan de eigen taken en functie. Dit brengt wel met zich mee dat het resultaat minder snel zichtbaar is, omdat de eigen medewerker nog niet over de juiste kennis en ervaring beschikt. Dit vraagt dus waarschijnlijk een investering in de ontwikkeling van de eigen medewerker en het ontwikkelen van een visie op de langere termijn over het adequaat inzetten van personeel.

Mogelijkheid ontwikkeling eigen personeel

Wat een voordeel kan zijn, is dat de nieuw opgedane kennis en ervaring langer binnen de eigen organisatie blijft, de medewerker de opgedane kennis kan delen met de collega’s en bij een volgend project ook ingezet kan worden.
Terugkerend naar het uitgangspunt of het inzetten van flexibel personeel kan bijdragen aan bezuinigingen op het personeelsbudget trek ik de volgende conclusie. Het inzetten van flexibel personeel kan bijdragen aan het adequaat en efficiënt inzetten van de juiste persoon op de juiste plaats. Flexibel personeel kan namelijk ook eigen personeel zijn. Het inzetten van tijdelijk personeel, of het nou een ZZP-er, gedetacheerde of uitzendkracht is, kan op allerlei manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld om de reguliere taken van een medewerker die gaat deelnemen aan een speciaal project tijdelijk over te nemen.
Op die wijze krijgt het eigen personeel een kans zich te ontwikkelen en de tijdelijke kracht zorgt voor de continuïteit van de reguliere taken. De organisatie kan tegelijkertijd gebruik maken van de kennis en ervaring die deze tijdelijke kracht met zich mee brengt.

Ontwikkeling biedt kansen voor bezuiniging
Wie weet levert deze manier van werken en inzet van personeel uiteindelijk zelfs de bezuiniging op die vaak noodzakelijk is in een organisatie. Het is een kwestie van kiezen: snel resultaat en kortetermijneffect door middel van inzet van extern flexibel personeel of investeren in resultaat en langetermijneffect door het flexibel inzetten van eigen personeel.

Wat kunt u van Driessen verwachten?
De keuze om extern kennis in te huren kan natuurlijk ook te maken hebben met extra ondersteuning op zaken waar de eigen organisatie geen kennis van heeft en ook geen ambitie in heeft. Driessen kan u zowel voorzien van extra personeelsondersteuning als in de ontwikkeling van uw eigen personeel. Driessen heeft namelijk een eigen team consultants die u kunnen ondersteunen bij een bepaald project of tijdelijk de werkzaamheden van één van uw collega’s over kunnen nemen bij drukte, ziekte of zwangerschap. Daarnaast heeft Driessen in 2011 het opleidingsaanbod geheel vernieuwd. Het aanbod bestaat nu uit meer dan honderd opleidingen special voor de non-profit sector. Deze zijn allemaal praktijkgericht, zo kunnen de deelnemers de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen. Meer informatie over consultancy opleidingen en de overige oplossingen die Driessen biedt, zoals outsourcing van uw personeelsadministratie of payrolling,  vindt u op www.driessen.nl.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.