Artikel
2 feb '09
2 februari '09
2 min

Feiten en cijfers nieuwe CAO VO 2008-2010

De nieuwe cao in het voortgezet onderwijs is definitief een feit. De leden van de VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben met een overtuigende meerderheid van 90% ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2008-2010. Ook de leden van de AOb hebben ingestemd met het bereikte resultaat. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot 1 augustus 2010. De werknemers in het voortgezet onderwijs krijgen een meer dan marktconforme salarisverbetering van 7% in twee jaar.

De belangrijkste afspraken van de CAO VO 2008-2010 zijn:


Salaris
• Een structurele loonsverhoging per 1 juli 2008 van 3,0%, met een ondergrens gebaseerd op het maximum van schaal 4.
• Een structurele loonsverhoging per 1 oktober 2009 van 3,0%, met een ondergrens gebaseerd op het maximum van schaal 4.
• Een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 1% in december 2009.
• Een eenmalige uitkering van 0,7% van het bruto jaarsalaris in februari 2009; deze komt in de plaats van de ophoging met 0,5% van de eindejaarsuitkering in 2008, omdat die technisch niet meer uitvoerbaar was.
• De extra eindejaarsuitkering OOP in de schalen 1 t/m 8 wordt met ingang van 2008 verhoogd met 150 euro.

Werkdruk
• Docenten gaan niet minder uren werken, maar kunnen belastende taken vervangen door minder belastende taken. Zij krijgen daartoe een individueel recht van 24 klokuren per jaar. Dat kunnen de docenten naar eigen inzicht inzetten. Volgens veel scholen en docenten is dit beste manier om de werkdruk te verlagen, omdat elke docent zelf kan aangeven welke taken te belastend zijn en welke taken hij daarvoor in de plaats wil doen. Dat kan gaan om meer of minder lessen, maar ook om mentoruren of surveilleren. Een docent kan er ook voor kiezen het trekkingsrecht te laten uitbetalen.
• Startende docenten krijgen recht op extra uren voor begeleiding en voorbereiding. Zij zullen daardoor 20% minder voor de klas staan.
• Alle afspraken gelden naar rato voor parttime docenten
• Eerdere afspraken over 3 snipperdagen voor docenten zijn komen te vervallen.
• Ook is de verplichting vervallen op schoolniveau een studiebijeenkomst rond het thema werkdruk te organiseren.
• De sociale partners zullen in het voorjaar van 2010 een onafhankelijke instantie onderzoek laten doen naar de wensen die bij docenten leven ten aanzien van het taakbeleid/werkdrukvermindering door:
             – of het expliciet vastleggen van de lessentaak in de cao
             – of het via de cao toekennen van een individueel trekkingsrecht
             – of regelingen op schoolniveau in overleg met de PMR te treffen.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.