Artikel
23 jan '12
23 januari '12
2 min

Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen

Minister Van Bijsterveldt geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en geld om bij fusies de nieuwe organisatie vorm te geven. Omdat de praktijk uitwijst dat de huidige termijn bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de organisatie daar goed op aan te passen, heeft de minister besloten de compensatieregeling van de huidige twee jaar naar vijf jaar te verlengen. Hierdoor krijgen de scholen meer tijd en financiële ruimte om hun organisatie aan te passen aan het dalend aantal leerlingen.

Elk jaar minder leerlingen
Met schoolbesturen en overheden in de verschillende krimpregio’s is gekeken naar de uitdagingen die de demografische ontwikkelingen met zich meebrengen. Door afname van het leerlingaantal worden de krimpregio’s geconfronteerd met afnemende inkomsten. Als compensatie kan gebruik worden gemaakt van personeelsreductie en lagere huisvestingslasten. Ook fusie van twee of meerdere kleine scholen biedt een oplossing. Samenvoegen van scholen leidt tot minder totale kosten voor het bestuur van de samengevoegde basisscholen. Nu ontvangt het schoolbestuur gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de bekostiging. In het eerste jaar is dit een volledige compensatie, in het tweede jaar is dat 50%.

Verlenging compensatieregeling
Minister Van Bijsterveldt heeft besloten deze compensatieregeling te verlengen naar vijf jaar, zodat scholen beter kunnen inspelen op de gevolgen van krimp. Door verlenging van de compensatieregeling krijgen schoolbesturen meer tijd om de organisatie aan te passen aan het dalende leerlingaantal. Volgens het nieuwe voorstel ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%.
Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid (ontwerp wetsvoorstel stichten en opheffen openbare scholen) dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar, in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. Beide maatregelen geven schoolbesturen meer ruimte om de organisatie aan te passen.

Ingangsdatum nieuwe compensatieregeling
De nieuwe compensatieregeling wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd. Scholen die per 1 augustus 2011 zijn gefuseerd kunnen al van de regeling profiteren.

Bron: Nieuwsbrief Rijksoverheid

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.