Artikel
17 nov '11
17 november '11
2 min

Experimenten prestatiebeloning in het onderwijs van start

Een omstreden plan binnen het onderwijs wordt vanaf vandaag in de praktijk gebracht. Schoolbesturen kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor een experiment met prestatiebeloning. De eerste deelnemende scholen hebben zich reeds gemeld.

Waarom prestatiebeloning
Prestatiebeloning voor goed presterende leraren of lerarenteams kan leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. “Het is een instrument dat de gelijkheidscultuur in het onderwijs kan doorbreken door excellentie te belonen.” Stelt de staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer. Maar voordat prestatiebeloning structureel wordt ingevoerd, laat de staatssecretaris op grote schaal wetenschappelijk begeleide experimenten uitvoeren die moeten aantonen welke vormen van prestatiebeloning effectief en duurzaam zijn.

Vrijwillige, meerjarige trajecten
De experimenten zijn bij voorkeur meerjarig, om de effecten op de korte en op de lange termijn te kunnen beoordelen. Schoolbesturen besluiten zelf of ze meedoen aan zulke experimenten en welke variant zij willen uitproberen. Bij ieder experiment staat het effect voor de kwaliteit van het onderwijs centraal. De experimenten geven ruimte om te variëren naar type prestatiebeloning (individueel en team) en het soort beloning. Scholen bepalen zelf de prestatie-indicatoren en de norm die daarbij gehanteerd wordt.

De eerste deelnemende scholen
In Zeeland start een stevig wetenschappelijk experiment met individuele prestatiebeloning in de mbo-sector bij ROC Zeeland. Hierbij zijn meer dan 600 personeelsleden betrokken, waarvan er zo’n 60 beloond kunnen worden voor uitmuntende prestaties.

In Amsterdam start de Stichting Bijzonderwijs samen met de gemeente Amsterdam een pilot prestatiebeloning. De pilot, onder begeleiding van het Centraal Planbureau, duurt een jaar en betreft voorlopig zeven basisscholen en 230 personeelsleden

In Noord-Holland-Noord start een aantal vo-schoolbesturen met een pilot teambeloning op scholen in het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn 850 personeelsleden betrokken en de pilot duurt een half jaar.

Voorwaarden voor belonen is behoorlijk beoordelen
Vanuit Driessen volgende we de ontwikkelingen op het gebied van prestatiebeloning op de voet. Inzet en resultaten mogen zeker beloond worden, maar houdt er als organisatie rekening mee dat dit altijd op een duidelijk manier gebeurd. Definieer een duidelijk vertrekpunt zoals een helder functieprofiel en zorg ervoor dat er een regelmatige gesprekkencyclus plaatsvindt die inhoud heeft. Wilt u meer informatie over hoe uw organisatie dit aan kan pakken, neem dan contact op met de afdeling consultancy via consultancy@driessen.nl of 0492 – 50 66 66

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.