Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Webinar: Begroten in het onderwijs

Ben je veel tijd kwijt met het leggen van een relatie tussen de begroting en behaalde resultaten? Bestaat er binnen jouw organisatie wel eens een verschil van inzicht over de “werkelijke” cijfers? Dan is het goed om te kijken naar een software oplossing die je helpt bij het optimaliseren van het budgettering- en planningsproces.

IJK organiseert op 26 mei om 12.00 uur een webinar waarin wij je laten zien dat met de BegrotingsManager begroten eenvoudig en leuk kan zijn. Met deze begrotings- en analysetool heb je het begrotingsproces inclusief opvolging, scenario’s en rapportages in één geïntegreerde omgeving inzichtelijk.

Acht voordelen van de BegrotingsManager:

  • De begroting is op basis van leerlingenaantallen. Dit geeft direct inzicht in de subsidie die jouw school ontvangt.
  • Gegevens worden verzameld op zowel boekjaar als schooljaar. Op deze manier heb je een optimale afstemming voor het maken van de formatiebegroting.
  • Het platform ondersteunt afdracht en allocatiesystematieken van het schoolbestuur.
  • De BegrotingsManager voorziet in een bestuursformatieplan. Zo heb je altijd inzicht in de personele kosten en kun je direct schakelen bij veranderende omstandigheden.
  • Koppelt met diverse leerling registratiesystemen, zoals ParnasSys, ESIS, Magister en formatie planningsystemen zoals Foleta.
  • Je kunt dynamisch begroten. Het is onder andere mogelijk om op basis van verschillende scenario’s de impact direct door te rekenen en de verschillen te zien ten opzichte van de eerder gemaakte ofwel statische begroting.
  • De BegrotingsManager biedt flexibiliteit voor de inrichting van kostenplaatsen, kostendragers, onderwijssecties, locaties, etc. Deze zijn naar eigen wens aan te passen.
  • Het is mogelijk om balans prognoses, kasstroom- en liquiditeitsoverzichten te maken en je hebt de beschikking over vele kerngetallen.

Aanmelden

Ben je benieuwd wat de BegrotingsManager voor jouw organisatie kan betekenen? Schrijf je dan kosteloos via deze link in voor dit webinar. Heb je vragen? Neem dan contact op via 0492 - 50 66 87 of stuur een bericht naar ehrmsoftware@ijk.nl

 

Doelgroep

Financials, (assistent)controllers, financieel administratief medewerkers