Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst van een langdurige zieke werknemer eindigen? Kun je hem gedeeltelijk ontslaan? Waar moet je op letten bij een proeftijdontslag? Wanneer verkies je een ontbinding wegens verwijtbaar handelen boven ontslag op staande voet? Bij welke ontslaggrond hoort welke ontslagvergoeding?

Op dinsdag 16 november van 09.00 - 16.00 uur organiseren we de training ‘Verdieping ontslagrecht (onderwijs)’ op onze locatie in Bussum. Tijdens deze training krijg je onder andere antwoord op deze vragen.

De training is toegespitst op de HRM-praktijk in de onderwijssector. We gaan specifiek in op vraagstukken uit het ontslagrecht waarmee de sector  te maken krijgt. Het is een interactieve verdiepende training waarin we inhoud en praktijk combineren. Daarbij gaan we ervan uit dat je als deelnemer over basiskennis van het ontslagrecht beschikt.

Deze training bieden we in 2022 ook aan op onze locatie in Helmond.

Doel 

Als je naar huis gaat: 

  • ben je op de hoogte van de manieren waarop je een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen (vaststellingsovereenkomst, ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter); 
  • weet je hoe je om moet gaan met de beëindiging of wijziging van de arbeidsovereenkomst van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer;
  • ken je de ins en outs van het ontslag op staande voet; 
  • weet je welke eisen er worden gesteld aan de beëindiging of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 
  • ken je de ontslaggronden, opzegverboden en opzegtermijnen; 
  • weet je welke financiële aanspraken een werknemer heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Kosten deelname 

€ 495,- voor RAP klanten, € 550,- voor niet RAP klanten.
Deze bijeenkomst is vrijgesteld van btw. 
Deze training gaat alleen door bij minimaal 8 deelnemers. 

Doelgroep

HRM adviseurs en juristen van organisaties die onder de Cao PO, VO of HBO vallen

Programma

di 16 november Bussum

Aanmelden

Via onderstaand formulier is het mogelijk om je aan te melden. Heb je vragen? Neem dan contact op via 0492 - 50 66 60 of stuur een bericht naar goedbekend@ijk.nl.

Datum en locatie
Persoonsgegevens
Opmerkingen