Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Training Ontslagrecht overheid

Sinds 1 januari 2020 zijn medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Als je een medewerker wilt ontslaan, gelden andere ontslagregels. Ken je het proeftijdontslag al? Weet je waar je rekening mee moet houden als je iemand op staande voet wilt ontslaan? Ben je op de hoogte van de geldende opzegtermijnen en ontslaggronden? Tijdens deze training geven wij een antwoord op deze vragen en meer.

De training is toegespitst op de HRM-praktijk in de gemeentelijke sector. We gaan specifiek in op vraagstukken uit het ontslagrecht waarmee de sector na 1 januari 2020 te maken krijgt. We leggen telkens de link tussen de oude en de nieuwe situatie. Het is een interactieve training waarin we inhoud en praktijk combineren.

Doel

Als je naar huis gaat:

  • ben je op de hoogte van de manieren waarop je een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen (vaststellingsovereenkomst, ontslagprocedure bij UWV, cao-ontslagcommissie of kantonrechter);
  • ken je de ins en outs van het ontslag op staande voet;
  • weet je welke eisen er worden gesteld aan de beëindiging of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • ken je de ontslaggronden, opzegverboden en opzegtermijnen;
  • weet je welke financiële aanspraken een werknemer heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Kosten deelname

€ 395,- voor RAP klanten, € 595,- voor niet RAP klanten. Deze bijeenkomst is vrijgesteld van BTW.
Deze training gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers.

Doelgroep

HRM Adviseurs van organisaties die onder de Cao Gemeenten of Cao SGO vallen