Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Training Arbeidsovereenkomstenrecht overheid

Sinds 1 januari 2020 zijn medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De eenzijdige aanstelling is van rechtswege veranderd in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De Cao Gemeenten en Cao SGO hebben de plek ingenomen van de CAR-UWO. Wat betekent dit voor jouw organisatie? Waar moet je rekening mee houden? Op deze vragen en meer geven wij een antwoord tijdens deze training.

Deze training is toegespitst op de HRM-praktijk in de gemeentelijke sector. We gaan specifiek in op vraagstukken uit het arbeidsrecht waarmee de sector na 1 januari 2020 te maken krijgt. We leggen telkens de link tussen de oude en de nieuwe situatie. Ook besteden we aandacht aan de Cao Gemeenten en Cao SGO. Het is een interactieve training waarin we inhoud en praktijk combineren.

Doel

Als je naar huis gaat:

  • weet je hoe een werkgever en werknemer gebonden raken aan de Cao Gemeenten;
  • ken je de verhouding tussen het Burgerlijk Wetboek, de Cao Gemeenten, het personeelshandboek en de arbeidsovereenkomst;
  • ben je op de hoogte van de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten die het Burgerlijk Wetboek kent;
  • weet je wat je in de arbeidsovereenkomst kunt opnemen (bijvoorbeeld een proeftijd, de opzegtermijn, het incorporatiebeding) en welke regels het Burgerlijk Wetboek daaraan stelt;
  • ben je op de hoogte van de regels over onder andere de aanzegplicht, de ketenregeling en het vaststellen en (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Kosten deelname

€ 395,- voor RAP klanten, € 595,- voor niet RAP klanten. Deze bijeenkomst is vrijgesteld van BTW.
Deze training gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers.

Doelgroep

HRM Adviseurs van organisaties die onder de Cao Gemeenten of Cao SGO vallen