Artikel
11 apr '11
11 april '11
2 min

Europese aanbestedingsdrempel mogelijk verdubbelen

Als het aan minister Maxime Verhagen ligt worden de drempelbedragen waarboven publieke instellingen Europees moeten aanbesteden verdubbeld. Dit stelt hij tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de nieuwe Europese aanbestedingregels. Ook de nationale aanbestedingswetgeving wordt momenteel door de Tweede Kamer herzien.

Meer kansen
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt een verdubbeling van de drempelbedragen voor, waarboven Europees aanbesteden verplicht is voor leveringen en diensten. Het drempelbedrag, dat momenteel 193.000 euro bedraagt, zal dan net onder de 4 ton komen te liggen. Voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op werken hoeft het drempelbedrag van 4,75 miljoen euro niet verder verhoogd te worden. Door het verdubbelen van dit drempelbedrag worden aanbestedende diensten verplicht alleen opdrachten met een opdrachtwaarde hoger dan het drempelbedrag Europees aan te besteden. Opdrachten onder het drempelbedrag hoeven niet Europees aanbesteed te worden, maar mogen tot stand komen door bijvoorbeeld een enkel- of meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Er ontstaan zo meer kansen voor het midden- en kleinbedrijf om mee te dingen naar overheidsopdrachten, voor Nederland een belangrijk onderwerp in de verbetering van de Europese en Nederlandse aanbestedingswetgeving.

Meer transparantie
Op 28 maart jl. heeft de Tweede Kamer daarnaast de nota van wijziging op de nationale aanbestedingswet ontvangen van minister Verhagen. In deze nota van wijziging worden voorstellen gedaan om uitvoering te geven aan het Regeerakkoord, waarin wordt gesteld dat er meer transparantie en eenduidigere aanbestedingsprocedures dienen te komen. Daarnaast moet het voor het midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers eenvoudiger worden om in te schrijven op een aanbesteding. In deze nota van wijziging wordt het onnodig clusteren van opdrachten teruggedrongen, mogen opdrachtgevers niet langer naar exact gelijke opdrachten vragen als referentie en is de gedragsverklaring aanbesteden twee jaar geldig. Daarnaast stelt minister Verhagen voor een onafhankelijke commissie van aanbestedingsexperts samen te stellen die toeziet op de afhandeling van klachten en ondernemers en aanbestedende diensten zal voorzien van adviezen.

De Europese regels zullen op zijn vroegst pas in 2013 aangepast worden. Wanneer de Nederlandse aanbestedingsregels aangepast worden is nog onbekend.

Bronnen:
PIANOo
Financieel Dagblad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.