Artikel
3 apr '12
3 april '12
2 min

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Minister Kamp en staatssecretaris De Krom hebben op het SZW-congres over duurzame inzetbaarheid het startsein gegeven voor een offensief om duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Het offensief richt zich op investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers. Deze investeringen moeten eerder regel dan uitzondering worden en leiden tot verbeteringen op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te delen.

Veranderingen in de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. De komende dertig jaar neemt de potentiële beroepsbevolking (volgens het CBS) met driekwart miljoen af. Het aantal ouderen neemt toe, het aantal mensen dat werkt wordt kleiner. Daarom moeten werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat zij voor elkaar aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.  Dat vraagt om langer doorwerken en brede  inzetbaarheid van werknemers.

In 2011 heeft het kabinet al afspraken met werkgevers en werknemers gemaakt waardoor mensen langer kunnen blijven doorwerken, zo nodig in een andere baan. Vitaliteit, mobiliteit en goede ondersteuning in de loopbaan zijn hierbij belangrijk. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen op een goede en gezonde manier langer door kunnen blijven werken.

Een greep uit de activiteiten met betrekking tot het offensief  

  • In het voor- en najaar organiseert het ministerie van SZW een viertal topontmoetingen met honderd aansprekende bedrijven en organisaties die op het terrein van duurzame inzetbaarheid aantoonbaar goed gepresteerd hebben. Het doel hiervan is de agenda voor de Nederlandse arbeidsmarkt van de toekomst te bepalen door het vaststellen van de succesfactoren. Deze succesfactoren moeten er toe leiden dat alle werknemers zich inspannen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Met andere woorden: werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het succes en werkgevers zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden om dit succes te kunnen realiseren.
  • Op regionaal terrein en op brancheniveau worden verschillende meetings georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op kennisdelen en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. De meest aansprekende praktijkvoorbeelden worden ingezet om andere bedrijven te verleiden ook te investeren in inzetbaarheid van werknemers.
  • In het kader van arbeidsmobiliteit maken het kabinet en de sociale partners afspraken over de verdere invulling van werk-naar-werk budget voor werknemers en intersectorale scholing.

Bron: Rijksoverheid, HRbase

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.