Artikel
9 nov '11
9 november '11
2 min

Dubbele woonlasten Politieke Ambtsdragers

Gemeenten hebben verschillende rechtspositionele voorzieningen om de burgemeester en wethouders te helpen bij huisvesting in de nieuwe gemeente. Om dubbele woonlasten bij politieke ambtsdragers te voorkomen is er een wijziging doorgevoerd in de Rechtspositiebesluiten van burgemeester en wethouders. Uit de praktijk is gebleken dat deze bepalingen moesten worden geactualiseerd en verduidelijkt op het gebied van verhuiskostenvergoeding en vergoeding voor reis- en pensionkosten.

Dubbele woonlasten burgemeesters
Het is gebleken dat vooral burgemeesters vaak lange tijd te maken hebben met dubbele woonlasten, omdat hun huis in de oude gemeente niet verkocht is. Dit leidt er toe dat ze soms lange tijd vanwege financiële overwegingen niet in staat zijn zich te vestigen in de gemeente waar ze benoemd zijn. Dit leidt tot ongewenste situaties.

Wijziging van rechtspositiebesluit moet oplossing bieden
Het fenomeen van dubbele woonlasten is een meer structureel probleem dan aanvankelijk werd gedacht. Daarnaast is er ook een grote variëteit in persoonlijke omstandigheden. Daarom is gezocht naar een zo objectief mogelijk en uitvoeringstechnisch eenvoudige voorziening.

De regeling in het kort
Voor het vaststellen van de tegemoetkomingregeling is o.a. de hoogte van het inkomen en de woonkosten van belang.
Ook moet de burgemeester aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking voor de tegemoetkomingregeling te komen, bijvoorbeeld:
1.    Er is sprake van een huis in eigendom in de oude gemeente;
2.    Het huis staat duidelijk en zichtbaar te koop;
3.    Er is sprake van huisvesting in de nieuwe gemeente.

Er bestaat recht op een vergoeding gedurende maximaal 2 jaar. De nieuwe regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2011.

Oude regeling blijft in stand voor wethouders
De periode van maximaal 4 maanden die in de oude regeling was opgenomen, blijft voor wethouders wel in stand.

Meer informatie
U kunt meer informatie over de gewijzigde rechtspositieregeling vinden in de circulaire van BZK “Huisvestingsvoorzieningen voor burgemeesters en wethouders” (26 oktober 2011)

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.