Artikel
14 jul '11
14 juli '11
1 min

Donner gaat verder met het bestuurs­ak­koord

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken)denkt uit dat hij de afspraken uit het bestuursakkoord toch kan gaan uitvoeren. Hij baseert deze uitspraak op de uitkomst van de algemene ledenvergadering van 8 juli jl. van de VNG en een toelichtend gesprek op 14 juli jl.

Positieve reactie gemeenten
Donner verwacht dat hij de komende jaren met de gemeenten kan samenwerken om afspraken over onder meer de sociale werkplaatsen uit te voeren. Hij maakt dat op uit de positieve reactie van de gemeenten op een tegemoetkoming van zijn kant.

Afwijzing bestuursakkoord
Donner stelde eerder nog dat er geen bestuursakkoord lag na afwijzing van dat onderdeel. Nu wil hij wel verder met de afspraken, maar dan zet hij een eerder geschrapte korting van 100 miljoen euro toch door.

Met dit bedrag kan hij dan gemeenten helpen die tekortkomen bij de hervorming van de sociale werkplaatsen. De gemeenten noemen de bezuiniging van 100 miljoen onaanvaardbaar. Donner ziet dit als een punt van nader overleg.

Bekijk het document ‘ontwikkelingen rond het bestuursakkoord’ van minister Donner.

Driessen HRM Payroll