Artikel
22 mei '17
22 mei '17
3 min

Digitale gids met informatie over duurzame inzetbaarheid

De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt in Europa. Onderzoek van het CBS en TNO geeft aan dat dit in de toekomst problemen oplevert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Sommige werknemers zijn niet in staat om hun huidige werkzaamheden te verrichten tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het Europees agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) heeft om deze reden een digitale gids gepubliceerd. De gids bevat informatie en tips over duurzame inzetbaarheid voor werknemers, HR-managers, werkgevers en Arbo-professionals.

Vergrijzing van de beroepsbevolking

Met de vergrijzing van de bevolking wordt ook de beroepsbevolking steeds ouder. Dit betekent dat steeds minder jongeren de arbeidsmarkt betreden, terwijl het aandeel oudere werknemers (55-67 jaar) toeneemt. Door deze demografische veranderingen is het voor organisaties steeds belangrijker om te werken aan duurzame inzetbaarheid, ofwel het matchen van specifieke (leeftijds-)doelgroepen met specifieke behoeften. Denk hierbij aan maatregelen om jonge werknemers aan te trekken op de krimpende arbeidsmarkt en anderzijds oudere werknemers vitaal te houden om zo de beschikbare kennis en vaardigheden op peil te houden.

Arbeidsbelasting

Werknemers die een hoge fysieke of psychische arbeidsbelasting hebben, hebben de meeste kans op een beroepsziekte. Het bovenstaande onderzoek wijst uit dat werknemers in de leeftijd van 45 tot 65 jaar met een minder goede gezondheid verwachten om tot hooguit 62,5 jaar te werken. Werknemers in dezelfde leeftijdscategorie met naar eigen zeggen een goede gezondheid, stellen dat 65 jaar de grens is. Gezonde werknemers geven aan dat ze ook aanpassingen nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Hierbij valt te denken aan minder uren of minder dagen per week werken en/of aanpassing van de werkzaamheden door fysieke of psychosociale arbeidsbelasting.

Gezondheidsbevordering op het werk

Werkgevers hebben een wettelijke verplichting (Arbowet) om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te verzekeren in alle aspecten van het werk. Dit betekent dat de werkgever de risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers moet beoordelen en zo nodig aanpassen. De werkgever heeft een doorslaggevende rol in het succes van maatregelen om de gezondheid op het werk te verbeteren. Denk hierbij aan voorlichting en opleidingen over gezondheid, inzet tonen voor de nodige ondersteuning en een voorbeeldfunctie uitdragen. In het personeelsbeleid kan een organisatie aandacht schenken aan de behoeften van alle doelgroepen in het personeelsbestand door middel van leeftijdsmanagement.

Leeftijd gerelateerde veranderingen in de functionele capaciteiten van de medewerker worden beïnvloed door:

  • Blootstelling aan omgevingsfactoren;
  • Genetische aanleg;
  • Leefstijl (voeding, lichaamsbeweging, tabak en alcohol);
  • Opleidingsniveau en socio-economische status;
  • Geslacht.

Beleid

Onderzoekers adviseren werkgevers om op tijd te inventariseren welke aanpassingen nodig zijn om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Aanknopingspunten zijn vaak terug te vinden in de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Waar in de cao-aandacht voor duurzame inzetbaarheid ontbreekt, zal beleid ontwikkeld moeten worden. Tot slot adviseert het onderzoek re-integratie als onderdeel mee te nemen in het personeelsbeleid. Door de vergrijzing komen langdurige gezondheidsproblemen en handicaps immers vaker voor.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.