Artikel
21 feb '11
21 februari '11
2 min

Dekking voor nabestaandenpensioen voor gewezen deelnemers aan de APPA-pensioenregeling

De dekking zal plaatsvinden door uitruil van een deel van het ouderdomspensioen. Hiervoor is een aanpassing van de  Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) noodzakelijk. Ook  de korting op het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners wordt geschrapt.  Minister Donner heeft hiertoe op 22 december 2010 een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Wanneer in de huidige situatie een oud-wethouder die geen wachtgeld meer ontvangt, vóór zijn 65ste overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op een nabestaandenpensioen. Dit is het zogenaamde ANW-hiaat. Dit hiaat was in het ABP-pensioenreglement al opgelost en wordt nu gerepareerd in de Appa.

Geen hiaat bij waardeoverdracht
Het ANW-hiaat is er alleen als het Appa-pensioen van de ex-wethouder die ook geen Appa-uitkering meer ontvangt (de zogenaamde slaper) nog steeds berust bij de gemeente waar hij wethouder was. Als het eerder mogelijk was om waardeoverdracht van Appa-pensioenaanspraken over te dragen naar het pensioenfonds van de nieuwe of vroegere werkgever, is er veelal geen sprake van een hiaat in het nabestaandenpensioen.

Dit is afhankelijk van de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. De mogelijkheid van uitruil van ouderdomspensioen voor dekking van het nabestaandenpensioen is dan niet noodzakelijk. Ook wanneer hij  een nieuw politiek ambt bij een ander bestuursorgaan heeft aanvaard met uitzicht op een Appa-uitkering en het pensioen heeft overgedragen, is er bij de oude gemeente geen sprake meer van een ANW-hiaat.

Voorbeeld
Een wethouder die gedeputeerde wordt en zijn Appa-pensioenaanspraken van de gemeente laat overdragen aan de provincie. Als actieve deelnemer in de Appa als gedeputeerde is er dan recht op nabestaandenpensioen. Na waardeoverdracht worden in het recht op nabestaandenpensioen de tijdens het wethouderschap opgebouwde pensioenaanspraken meegenomen. Artikel 61 van de Pensioenwet kent deze mogelijkheid ook en deze wordt nu via een aanpassing van de Appa overgenomen.

ANW hiaatverzekering nog nodig ?
Alhoewel het een tijd kan duren voordat deze verandering van de Appa een feit is, kan de vraag of het verzekeren van het ANW-hiaat nu nog noodzakelijk is, in dat licht beantwoord worden.

Korting bij groot leeftijdsverschil geschrapt
In het wetsvoorstel wordt ook de korting op het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen de beide partners geschrapt. Er is sprake van een groot leeftijdsverschil als het  verschil 10 jaar of meer is.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.