Artikel
30 apr '20
30 april '20
4 min

De werkvloer klaarstomen voor het ‘nieuwe normaal’

Eén ding is zeker: de wereld van werk wordt nooit meer hetzelfde. Dit staat in het rapport ‘Veilig weer aan het werk in de nieuwe situatie’, uitgebracht door een wereldwijde alliantie van HR-dienstverleners. Driessen Groep sloot zich aan bij deze alliantie, die bij moet dragen aan het klaarstomen van ons land richting ‘het nieuwe normaal’. 

Om de economische malaise te beperken, moet de arbeidsmarkt en alle belanghebbenden zich snel aan de nieuwe werkelijkheid aanpassen. Fysiek afstand houden en andere maatregelen blijven nog geruime tijd een integraal onderdeel van alle processen op de werkvloer. Dat vraagt om een duidelijk plan voor flexibeler werken, inclusief thuiswerken. 

Eerste stappen gezet

Er is nu dringend actie nodig, zodat we volledig voorbereid zijn om mensen snel en veilig weer aan het werk te laten gaan zodra dat weer kan. Op het moment van publicatie van het rapport heeft een aantal Europese landen stappen aangekondigd om bepaalde sectoren weer te openen voor economische activiteiten. 

Er komt veel kijken bij het organiseren en implementeren van een veilige terugkeer naar het werk. Het is zaak om een tweede golf besmettingen te voorkomen. Daarom is samenwerking en afstemming door de verschillende belanghebbenden, van werkgevers tot overheden, van bonden tot instituten, en natuurlijk van de werknemers zelf, nodig voor de voorbereiding op het nieuwe normaal op de werkvloer.

Het ‘nieuwe normaal’

Nu er heel voorzichtige signalen zijn dat de piek van de pandemie in sommige landen voorbij is, beginnen er initiatieven te komen voor een veilige terugkeer naar het werk. Overheden hebben echter laten weten dat dit een voorzichtig en geleidelijk proces zal zijn. We krijgen te maken met een ‘nieuw normaal’, waarin fysiek afstand houden, extra hygiëneregels, veel testen en andere oplossingen waar nog over beslist moet worden, nog lange tijd een grote rol zullen spelen. Voor een zo groot mogelijke veiligheid voor mensen die weer naar het werk gaan, zijn duidelijke richtlijnen, processen en protocollen nodig ter ondersteuning van zowel werkgevers als werknemers. Dit moet worden georganiseerd per land, per sector en uiteindelijk per bedrijf. 

Veilige terugkeer naar werk mogelijk maken 

HR-dienstverleners werken al jaren nauw samen met werkgevers en geplaatste medewerker op het gebied van de integratie van vereiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelenHet is binnen de sector een vast onderdeel van de werkzaamheden bij het plaatsen van kandidaten. De toegevoegde waarde van HR-dienstverleners ligt in het feit dat zij gezamenlijke kennis en expertise over uiteenlopende, bestaande best practices met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkvloer bij elkaar kunnen brengen. 

Balans vinden

Voor veel organisaties proberen op dit moment een balans te vinden tussen verantwoorde veiligheids- en gezondheidsregels, hun zorgplicht als werkgever en de economische impact van de lockdown. Hoe kun je op een verantwoorde manier je organisatie weer open stellen? Omdat we streven naar een acceptabel niveau van veiligheid en gezondheid, maar daarnaast de economische impact willen beperken, zullen we constant moeten zoeken naar de juiste balans. In sommige sectoren is (gedeeltelijk) doorgewerkt onder bepaalde, specifieke voorwaarden. Hiervan kunnen we leren en op die manier organisaties helpen bij de voorbereiding op de nieuwe situatie.

Over de alliantie

De alliantie, onder andere bestaande uit  het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, en MKB Nederlandis opgericht om een belangrijke bijdrage te leveren aan alles dat nodig is om mensen snel weer veilig aan het werk te krijgen. De lessons learned worden ingezet voor het opstellen van protocollen en richtlijnen om mensen weer veilig terug te laten keren naar het werk, wanneer dit gezien de fase van de pandemie weer kan. Op die manier helpt de alliantie bedrijven en economieën om snel weer op gang te komen.

Lieke Jansen
Hoofdredacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.