Artikel
28 sep '16
28 september '16
2 min

De vertrouwenspersoon: integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal

In een ideale wereld zouden problemen helemaal niet bestaan, maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor, of dat nu op school is, in de zorg, de hulpverlening, met vrijwilligerswerk of in de sport. Helaas dus ook op het werk.

Het is prettig als een getroffen medewerker met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon kan hulp bieden bij de aanpak van vormen van ongewenst gedrag of integriteitsvraagstukken.

Wettelijke basis

Nederlandse werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Ook bij vraagstukken rondom integriteit is de vertrouwenspersoon de aangewezen persoon, het gaat dan om zaken die schade doen aan de organisatie, zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet-integer gedrag.

Luisteren en adviseren

In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers. Er is een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon helpt om een inventarisatie te maken van wat belangrijk is en zet eventuele mogelijkheden op een rijtje. Vervolgens biedt de vertrouwenspersoon hulp bij het maken van een eigen, passende keuze voor de medewerker. Een medewerker mag natuurlijk ook alleen z’n hart luchten. De vertrouwenspersoon gaat in moeilijke situaties naast de medewerker staan, zodat die er niet langer alleen voor staat.

Vertrouwenspersoon Driessen HRM

Ook bij Driessen HRM zijn wij van mening dat iedereen recht heeft op een veilige en integere werkplek. Dat geldt dus voor onze vaste én voor onze flexibele medewerkers die bij opdrachtgevers aan het werk zijn. Wij hopen dat het niet nodig zal zijn, maar wanneer een medewerker zijn werkplek niet als veilig of integer ervaart, kan hij contact opnemen met onze eigen vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen via hun persoonlijke portal Mijn Driessen meer te weten komen over waarvoor ze terecht kunnen bij onze vertrouwenspersoon en over de werkwijze.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.