Artikel
23 jul '12
23 juli '12
3 min

De toekomst van uw pensioen

De vijf grootste Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen hebben aangegeven financieel in de knel te zitten. Er zullen op korte termijn pijnlijke maatregelen worden genomen met directe financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders.

De situatie in de publieke sector
De financiële positie van een pensioenfonds wordt weergegeven door de dekkingsgraad (de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen). De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers (ABP) daalde in het tweede kwartaal van 2012 naar 90%. De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn (PFZW) is op 92% blijven steken. Zolang de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zich onder de wettelijke ondergrens van 105% bevind hebben zij te weinig geld om nu en later aan hun betaalverplichtingen (uitkeer van de pensioenen) te voldoen.

De aanleiding
De belangrijkste oorzaak van de dalende dekkingsgraden is een dalende rente. Na de economische crisis van 2009 dook de marktrente snel omlaag tot een dieptepunt van 2,5%. Men dacht toen dat dit het absolute dieptepunt zou zijn. Het jaar daarop klom de rentestand gestaag naar 3,5%. Door de nieuwe economische klap is deze echter weer gedaald naar een uniek dieptepunt van 1,7%.

Korting van pensioen en een hogere premie
ABP vreesde eerder al voor een korting op de pensioenen. Per april 2013 zou er een korting van 0,5% plaatsvinden, waarover aan het einde van dit jaar definitief zou worden besloten. Vanwege het ontbreken van enige verbetering in de marktrente speelt het grootste pensioenfonds van Nederland (2,8 miljoen deelnemers) nu met de gedachte van een tweede, grotere verlaging van de pensioenen in 2014.

PFZW moet van De Nederlandsche Bank (DNB) haar dekkingsgraad voor het einde van dit jaar  hebben opgeschroefd naar 100%. Als het fonds niet kan voldoen aan deze eis zal het per 1 april 2013 de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw van werkenden gaan verlagen. Actieve deelnemers in het fonds zullen dan ook meer premie moeten gaan betalen.

Andere rekenmethode
De fondsen hopen op een gunstigere rekenmethode voor de rente. Door Minister Kamp (Sociale Zaken) wordt op dit moment bekeken of de pensioenfondsen voor de dekking van hun vermogen eenzelfde rekenmethode mogen hanteren als verzekeraars. Deze rekenmethode houdt rekening met de verplichtingen op lange termijn en zorgt bij een lage rente voor een hogere dekkingsgraad. De pensioenfondsen geven daarbij wel aan dat ook deze rekenmethode pijnlijke maatregelen niet kan voorkomen.

De huidige situatie vraagt om crisismaatregelen bij de pensioenfondsen om te voorkomen dat de inkomenspositie van pensioengerechtigden te veel schade oploopt. Minister Kamp overlegt daarom met de pensioenfondsen, de toezichthouder DNB en de sociale partners over een mogelijk pakket aan maatregelen dat nog in september van dit jaar aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijke gevolgen van een korting op  uw pensioen? Gebruik dan de rekenhulp van het NIBUD om deze in kaart te brengen!

Bron: NRC.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.