Artikel
17 dec '08
17 december '08
1 min

De lastenver­min­de­ring en verlaging van regeldruk

Een ander belangrijk beleidsthema is de lastenvermindering en verlaging van de regeldruk. Relevante maatregelen in dit kader zijn:

Een ander belangrijk beleidsthema is de lastenvermindering en verlaging van de regeldruk. Relevante maatregelen in dit kader zijn:

• Het afschaffen van de Eerste-Dagsmelding.
• Het verlagen, onder voorbehoud van een gematigde looneis van de bonden, van de (pseudo) WW-premie van medewerkers.
• Het verlagen van de WW-premie voor werkgevers met 350 miljoen euro.
• Het verlagen van de regeldruk met 25% in 2011. De wetten die in ieder geval onder de loep worden genomen zijn de Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter en Wet op de identificatieplicht voor uitzendbureaus.

Mogelijkheden voor HRM
• Wijzig uw werkproces bij indiensttreding van een nieuwe medewerker.

Indien ú als werkgever een bijdrage wilt kunnen leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en inzetbaarheid van uw personeel, kunt u natuurlijk aan de slag met bovengenoemde mogelijkheden!
Wij helpen u graag bij de implementatie van het beleid, gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie en daarbij het optimaal inzetbaar houden van uw medewerkers. Onze HRM-consultants staan voor u klaar. Zij gaan graag vóór u en mét u aan de slag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling consultancy, telefoonnummer 0492 – 50 66 66.